Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста за полицијског службеника у чину „млађи полицајац“

Министарство унутрашњих послова Р. Српске објавило је јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста за полицијског службеника у чину „млађи полицајац“, број: 08/4-120.1-52/19 од 30.07.2019. године.

Конкурс је објављен дана 01.08.2019. године у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“. 

Прилог бр.1: Пријавни образац
Прилог бр.2Јавни конкурс