Студијски програм другог циклуса студија Безбједност и криминалистика изводи се од академске 2023/24. године.
Програм садржи 6 наставних предмета четири обавезна и два изборна.

Први семестар: 4 обавезна предмета.
Други семестар: 2 изборна предмета и Мастер рад.
Завршетком студија студент стиче звање „мастер безбједности и криминалистике – 300 ECTS“.
СРБПредметШифра предметаСтатус предметаПВECTS
11Методологија нaучног истраживањаМБК23МНИобавезни 318
12Савремене теорије у студијама безбједностиМБК23СТСБобавезни318
13Управљање криминалистичким истрагамаМБК23УКИобавезни317
14Наука о полицијиМБК23НПобавезни317
25Мeтодологија обавјештајног рада МБК23МОРизборни215
26Криминалистичко-психолошко профилисање МБК23КПизборни215
27Савремене методе и технике криминалистичко-форензичких наукаМБК23СМТКНизборни215
28Специјализоване менаџмент дисциплине у полицијиМБК23СМДПизборни215
29Политика сузбијања криминалитета МБК23ПСКизборни215
210Кривичноправно реаговање на тешке облике криминалитетаМБК23КРТОКизборни 215
211Мастер рад 20