1. УПИС – први циклус студија. Студијски програм Безбједност и криминалистика.

КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

 • Да ли могу „пасти“ на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом у средњој школи. На основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Да ли је Факултет безбједносних наука државни факултет?
  Јесте, дио је Универзитета у Бањој Луци.
 • Уписујете ли стране држављане?
  Не, само држављање БиХ и Републике Србије.
 • Да ли организујете припремну наставу?
  Све материјале за припремну наставу прузмите онлајн ОВДЈЕ.

 • Како се зове студијски програм по коме ћу студирати и које звање се стиче завршетком студија?
  Студијски програм се зове Безбједност и криминалистика.

  Завршетком студија стичете звање дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли диоптрија игра улогу?
  Диоптрија не игра улогу.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли висина игра улогу?
  Висина не игра улогу.
 • Колики је минимални просјек у средњој школи да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек НИЈЕ ДЕФИНИСАН.
 • Гдје могу да се запослим завршетком Факултета?
  Министарство унутрашњих послова Српске, Министарство одбране, СИПА, Гранична служба, приватни сектор, просвета, итд.
 • Колико кандидата примате ове године?
  Ове године примамо 120 редовних (70 буџет и 50 самофинансирање) и 10 ванредних студената.
 • Колика је школарина на вашем Факултету?
  Буџет: 84 КМ у двије рате.

  Сaмoфинансирање: 1584 КМ у двије рате.
  Ванредно: 1584 КМ у двије рате.
 • Шта ако сам средњу школу завршио изван БиХ?
  Лица која су средње образовање стекла у иностранству (изузев Републике Србије) треба претходно да изврше нострификацију дипломе у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Поступку нострификације из става 3. не подлијежу свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (“Службени гласник Републике Српске“, број 79/05).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Можете у студентској служби Факултета или на

  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

Пријаве се подносе у јуну 2024. године.

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал),
 • Диплому (оригинал),
 • Родни лист (оригинал или овјерена копија),
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија),
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату),
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет (Образац пријаве),
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Увјерење се може извадити сваки радни дан у амбулантама Медицинског специјалистичког центра у Кампусу Универзитета, павиљон IV у сутерену у времену од 08-20 h. Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Цијена 25 КМ. (Инструкција за уплату). Плаћање се може извршити и у Медицинском специјалистичком центру.
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).

Структура пријемног испита:

 1. Тест из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова) – Питања за тест.
 2. Тест из историје (максимално 10 бодова) – Питања за тест.
 3. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Опис тестова и Критеријуми.
 4. Писменог рада на задану тему (максимално 5 бодова).
 5. Диктат (максимално 5 бодова).

Нити један од тестова није елиминаторног карактера, а максималан број бодова који кандидат може да оствари на пријемном испиту је 100 (сто) и то: 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу пријемног испита.
Под општим успјехом у средњој школи подразумјева се просјек свих оцјена помножен са бројем 10 (десет). Општи успјех у средњој школи рачуна се заокруживањем на двије децимале.

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (пречишћен текст) можете погледати овдје:
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2017.

Кандидати на провјеру моторичких способности треба да дођу у спортској опреми (шорц или тренерка, мајица, патике).

Право уписа на студије Факултета безбједносних наука стиче кандидат који је на коначној ранг – листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Припремна настава за упис у академску 2023/24.

Кандидати заинтересовани за припремну наставу за упис на Факултет безбједносних наука могу преузети нашу апликацију за пријемни испит, погледати видео за вјежбе моторике, преузети информације и најчешћа питања у вези уписа:

 1. ФБН апликација за припрему пријемног испита.
  На једноставан и забаван начин припремите се за пријемни испит.

  Погледајте КРАТКИ ВИДЕО СА УПУТСТВОМ и преузмите апликацију са  ЛИНКА.
 2. Тест моторике:
  Демонттрацију Теста моторичких способности погледајте  ОВДЈЕ.


Све додатне информације се могу добити у студентској служби Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, на телефон; 051/333-648, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unibl.org