Студијски програм Безбједност и криминалистика 17/18 изводи се од академске 2017/18. године.
Програм садржи 32 наставна предмета подјељена у осам семестара, тј. осам предмета по години студија.
Завршетком студент стиче звање „дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS“.

СП: Безбједност и криминалистика 2017/18

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС ECTS П В БРОЈ ЧАСОВА
I СЕМЕСТАР
УВОД У ПРВО О 8 4 2 60+30
СОЦИОЛОГИЈА О 8 4 2 60+30
ОСНОВЕ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА О 8 4 2 60+30
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И 6 3 1 45+15
СПОРТСКЕ ВЈЕШТИНЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ И 6 3 1 45+15
II СЕМЕСТАР
УСТАВНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
КРИМИНАЛИСТИКА I О 8 4 2 60+30
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ПОЛИЦИЈЕ О 8 4 2 60+30
ИНФОРМАТИКА И 6 3 1 45+15
ОПШТИ И БЕЗБЈЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И 6 3 1 45+15
ОСНОВИ ФОРЕНЗИКЕ И 6 3 1 45+15

III СЕМЕСТАР

КРИВИЧНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
КРИМИНАЛИСТИКА II О 8 4 2 60+30
ДЕФЕНДОЛОГИЈА О 8 4 2 60+30
ОСНОВЕ УПРАВНОГ И ПОЛИЦИЈСКО БЕЗБЈЕДНОСНОГ ПРАВА И 6 3 1 45+15
БЕЗБЈЕДНОСНА КУЛТУРА И 6 3 1 45+15
ЕКОЛОШКА И ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЈЕДНОСТ И 6 3 1 45+15
ИНЖЕЊЕРСТВО ЕКСПЛОЗИВА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА И 6 3 1 45+15

IV СЕМЕСТАР

СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ О 8 4 2 60+30
СФО 1 – ОПШТИ ДИО О 8 4 2 60+30
ЈАВНА УПРАВ О 8 4 2 60+30
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО И 6 3 1 45+15
КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА И 6 3 1 45+15

V СЕМЕСТАР

КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ О 8 4 2 60+30
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ О 8 4 2 60+30
СФО 2 – ПОСЕБНИ ДИО О 8 4 2 60+30
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ И 6 3 1 45+15
ЈАВНА БЕЗБЈЕДНОСТ И 6 3 1 45+15

VI СЕМЕСТАР

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
ОСНОВИ ПРИВРЕДНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПРАВА О 8 4 2 60+30
ТЕРОРИЗАМ О 8 4 2 60+30
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И 6 3 1 45+15
МЕЂУНАРОДНО ПОЛИЦИЈСКО БЕЗБЈЕДНОСНА САРАДЊА И 6 3 1 45+15

VII СЕМЕСТАР

ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О 8 4 2 60+30
ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ И СЛУЖБЕ О 8 4 2 60+30
КРИМИНАЛИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА О 8 4 2 60+30
СУДСКА МЕДИЦИНА И 6 3 1 45+15
МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И 6 3 1 45+15

VIII СЕМЕСТАР

ГЛОБАЛНА БЕЗБЈЕДНОСТ О 8 4 2 60+30
ЗАШТИТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ О 8 4 2 60+30
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО О 8 4 2 60+30
ИНСТИТУЦИЈЕ И СИСТЕМИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЕУ И 6 3 1 45+15
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ И 6 3 1 45+15
НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ И БЕЗБЈЕДНОСНИХ АГЕНЦИЈА И 6 3 1 45+15