Универзитет у Бањој Луци је 26.03.2019. године акредитован (реакредитован). Рјешење о акредитацији  Универзитета у Бањој Луци, донијела је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске. На овај начин потврђен је стандард квалитета рада Универзитета сходно стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ESG стандард) и критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини.

Захтјев за акредитацију (реакредитацију институције и акредитацију студијских програма), уз приложену неопходну документацију, Универзитет у Бањој Луци поднио је  у децембру 2017. односно априлу 2018. године. 

Након низа проведених активности и процедура, Комисија за екстерну евалуацију је сачинила извјештај  којим се утврђује да Универзитет у Бањој Луци  испуњава захтјеве стандарда и квалитета  за издавање рјешења о aкредитацији (реакредитацији) као и акредитацији 16 студијских програма. 

У складу са поменутим рјешењем, сљедећи поступак акредитације неопходно је урадити у року од пет година.

Извјештај Комисије о екстерној евалуацији Универзитета у Бањој Луци

Рјешење о акредитацији Универзитета у Бањој Луци