Студентска служба врши послове:

 • уписа, преписа и исписа студената,
 • овјере семестара,
 • издавања увјерења и извода оцјена,
 • подношења студентских молби,
 • преузимања пријава положених испита и записника од професора,
 • администрирање и ажурирање електронске базе података,
 • подјела е-налога,
 • евиденције положених испита,
 • формирања и ажурирања досијеа студената,
 • вођење матичних евиденција,
 • израде и преузимања диплома и додатака дипломи,
 • давања информација странкама, итд.

Контакт информације:

Адреса: Булевар војводе Живојина Мишића 10A, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ

Телефон: +387 51 333 648

Радно вријеме студентске службе: понедјељак-петак од 8.00-16.00 часова.

Радно вријеме студентске службе са студентима: понедјељак-петак од 9.00-14.00 часова.

 

Руководилац студентске службе: Радослав Иваниш
Телефон: 
+387 51 333 665
Е-пошта: radoslav.ivanis@fbn.unibl.org; studentska.sluzba@fbn.unibl.org
Канцеларија: приземље, канцеларија бр. 33

Референт за студије другог циклуса: Слободанка Видовић
Телефон:
 +387 51 333 648
Е-пошта: slobodanka.vidovic@fbn.unibl.org
Канцеларија: приземље, канцеларија бр. 33

Референт за студије првог циклуса: Јелена Новковић
Телефон: +387 51 333 648
Е-пошта: jelena.novkovic@fbn.unibl.org
Канцеларија: приземље, канцеларија бр. 33