Упис на Факултет безбједносних наука је завршен за академску 2017/2018. годину.

Сви заинтересовани кандидати за упис у академској 2018/2019. години могу се јавити на Конкурс, који ће бити објављен у јуну 2018. године. Конкурс ће бити објављен у дневним новинама (Глас Српске или Независне новине), на интернет и facebook страници Факултета и Универзитета.

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал).
 • Диплому (оригинал).
 • Родни лист (оригинал).
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал).
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет.
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога.

Структура пријемног испита:

 1. Тест општег знања (максимално 20 бодова ) – Брошура са питањима и одговорима за тест општег знања.
 2. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Правилник о упису студената – Прилог 1 (стр. 6-9).
 3. Писмени рад на задану тему (максимално 5 бодова ).
 4. Интервју са кандидатом (максимално 5 бодова).

Кандидати на провјеру моторичких способности требају да дођу у спортској опреми (шорц или тренерка, мајица, патике).

Право уписа на студије Факултета безбједносних наука стиче кандидат који је на коначној ранг – листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Све додатне информације се могу добити у студентској служби  Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, као и путем телефона; 051/333-648)  сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова.