Статут Факултета безбједносних наука

Академски календар за 2019-2020. годину

Образац за пријаву испита

Правила студирања на I и II циклусу студија

Одлука о измјени Правила студирања на I и II циклусу студија

Правилник о ванредном студирању

Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2019-20. годину

Правилник о завршном раду на студију првог циклуса

Правилник о признањима и наградама ФБН

Рјешење Министарства просвјете о испуњености услова за извођење студија другог циклуса Управљање безбједносним ризицима природних катрастрофа

Правилник о издавачкој дјелатности Факултета безбједносних наука

Допуна Правилника о издавачкој дјелатности

Правилник за селекцију особља и студената који учествују у размјени

Правилник о пријави и изради завршног рада на другом циклусу студија

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (пречишћен текст)

Измјене и допуне Правилника о упису студената