Статут Факултета безбједносних наука

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 67/20) – 23. јули 2020. године

Одлука о усвајању академског календара за академску 2022/2023. годину

Правила студирања на I и II циклусу студија 

Правила студирања на I и II циклусу  академских студија – [објављено 27. октобра 2022. године]

Правилник о ванредном студирању

Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2022/2023. годину – 1. јуни 2022. године

Правилник о завршном раду на студију првог циклуса

Правилник о признањима и наградама ФБН

Рјешење Министарства просвјете о испуњености услова за извођење студија другог циклуса Управљање безбједносним ризицима природних катрастрофа

Правилник о начину праћења и вредновања знања студената на првом циклусу студија 

Допуна назива Правилника о начину праћења и вредновања знања студената на првом циклусу студија

Правилник о издавачкој дјелатности Факултета безбједносних наука

Допуна Правилника о издавачкој дјелатности

Допуна Правилника о издавачкој дјелатности – 2021. година

Правилник за селекцију особља и студената који учествују у размјени

Правилник о пријави и изради завршног рада на другом циклусу студија

Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму завршних радова на другом циклусу студија

Измјена Правилника о пријави и изради  завршног рада на другом циклусу студија

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (пречишћен текст)

План и програм полицијске обуке за студенте ФБН-а

Измјене и допуне Правилника о упису студената

Измјене и допуне Правилника о упису студената – 4. март 2022. године

Правилник о демонстраторима.