Статут Факултета безбједносних наука

Академски календар за 2019-2020. годину

Образац за пријаву испита

Правила студирања на I и II циклусу студија

Одлука о измјени Правила студирања на I и II циклусу студија

Правилник о ванредном студирању

Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2019-20. годину

Правилник о завршном раду на студију првог циклуса

Правилник о признањима и наградама ФБН

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука УНИБЛ

Правилник о измјенама и допунама Правилника о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

Правилник о измјенама и допунама Правилника о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (2)

Правилник о издавачкој дјелатности Факултета безбједносних наука

Правилник за селекцију особља и студената који учествују у размјени

Правилник о пријави и изради завршног рада на другом циклусу студија