СП: Безбједност и криминалистика 2014/15

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС ЕЦТС П В БРОЈ ЧАСОВА
I СЕМЕСТАР
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ПОЛИЦИЈЕ О 6 3 2 45+30
УВОД У ПРАВО О 5 3 1 45+15
УСТАВНО ПРАВО О 5 3 1 45+15
КРИМИНАЛИСТИКА ТАКТИКА О 5 3 2 45+30
СОЦИОЛОГИЈА О 4 2 1 30+15
ЈАВНА БЕЗБЈЕДНОСТ И 3 2 1 30+15
ИНФОРМАТИКА И 3 2 1 30+15
ПРАКТИЧНА НАСТАВА-СТРОЈЕВА ОБУКА ОБ 2 0 4 0+60
II СЕМЕСТАР
КРИВИЧНО ПРАВО (Испитна питања) (Литература) О 6 3 2 45+30
ДЕФЕНДОЛОГИЈА О 5 3 1 45+15
СФО 1 О 5 1 3 15+45
СТРАНИ ЈЕЗИК (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК) О 5 1 3 15+45
ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ О 4 2 1 30+15
ПРОФЕСИОНАЛНА КУЛТУРА, ЕТИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ И 3 2 1 30+15
СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА И 3 2 1 30+15
ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ИНФОРМАТИВНА ПРАКСА ОБ 2 0 4 0+60
III СЕМЕСТАР
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО О 6 3 2 45+30
ПРЕКРШАЈНО ПРАВО О 6 3 2 45+30
ПОЛИЦИЈСКА ТАКТИКА О 7 3 3 45+45
СФО 2 О 5 2 2 30+30
ОПШТИ И БЕЗБЈЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И 4 2 1 30+15
СТРАНИ ЈЕЗИК (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК) И 4 2 1 30+15
ПРАКТИЧНА НАСТАВА-СТРУЧНА ПРАКСА ОБ 2 0 8 0+120
IV СЕМЕСТАР
КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ О 6 3 2 45+30
УПРАВНО ПРАВО О 6 3 2 45+30
КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА О 6 2 3 30+45
КРИМИНАЛИСТИКА ТЕХНИКА О 7 3 3 45+45
ПРИВАТНА БЕЗБЈЕДНОСТ И 3 2 1 30+15
ВИКТИМОЛОГИЈА И 3 2 1 30+15
ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ТЕРЕНСКА ОБУКА О 2 0 5 0+75
V СЕМЕСТАР
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ О 6 2 3 30+45
ОСНОВЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА О 6 2 3 30+45
ПОЛИЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ О 6 3 2 45+30
МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО О 5 2 2 30+30
КРИМИНАЛИСТИЧКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОГНОСТИКА И 5 2 2 30+30
ПРАВНА МЕДИЦИНА И 5 2 2 30+30
ПОЛИЦИЈСКА ПСИХОЛОГИЈА И 5 2 2 30+30
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ОБ 2 0 2 0+30
VI СЕМЕСТАР
ПОЛИЦИЈСКА ИНФОРМАТИКА О 5 2 2 30+30
ПОЛИЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ О 5 2 2 30+30
БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА О 6 3 3 45+45
СФО 3 О 5 2 3 30+45
КРИМИНАЛИСТИКА ОПЕРАТИВА О 5 2 2 30+30
ПОЛИЦИЈСКО ПРАВО И 4 2 2 30+30
МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНИЦЈА И 4 2 2 30+30
VII СЕМЕСТАР – КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР
КРИМИНАЛИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА О 7 3 3 45+45
КРИМИНАЛИСТИЧКО ОБАВЈЕШТАЈНЕ АНАЛИЗЕ О 6 3 2 45+30
СФО 4 О 7 3 3 45+45
МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА НАСИЛНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА И 5 2 2 30+30
МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА И 5 2 2 30+30
VIII СЕМЕСТАР – КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР
МЕЂУНАРОДНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА О 6 3 2 45+30
ПРИВРЕДНО ПРАВО О 6 3 2 45+30
ФОРЕНЗИЧКЕ НАУКЕ О 6 3 2 45+30
МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА И 5 2 2 30+30
УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ИСТРАГАМА И 5 2 2 30+30
ДИПЛОМСКИ РАД ЗР 7 0 7 0+105
VIII СЕМЕСТАР – ПОЛИЦИЈСКИ СМЈЕР
РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ О 7 3 2 45+30
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПОЛИЦИЈИ О 6 2 2 30+30
СФО 4 О 7 3 3 45+45
НАДЗОР НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ И 5 2 2 30+30
ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ И СЛУЖБЕИспитна питања И 5 2 2 30+30
VIII СЕМЕСТАР – ПОЛИЦИЈСКИ СМЈЕР
МЕЂУНАРОДНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА О 6 3 2 45+30
ПРИВРЕДНО ПРАВО О 6 3 2 45+30
ПОЛИЦИЈСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ О 6 2 3 30+45
ТЕРОРИЗАМ И 5 2 2 30+30
СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕИспитна питања И 5 2 2 30+30
ДИПЛОМСКИ РАД ЗР 7 0 7 0+105