СП: Безбједност и криминалистика 2014/15
СЕМЕСТАРНАЗИВ ПРЕДМЕТАСТАТУСЕЦТСПВБРОЈ ЧАСОВА
1ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ПОЛИЦИЈЕО63245+30
1УВОД У ПРАВОО53145+15
1УСТАВНО ПРАВОО53145+15
1КРИМИНАЛИСТИКА ТАКТИКАО53245+30
1СОЦИОЛОГИЈАО42130+15
1ЈАВНА БЕЗБЈЕДНОСТИ32130+15
1ИНФОРМАТИКАИ32130+15
1ПРАКТИЧНА НАСТАВА-СТРОЈЕВА ОБУКАОБ2040+60
2КРИВИЧНО ПРАВО (Испитна питања) (Литература)О63245+30
2ДЕФЕНДОЛОГИЈАО53145+15
2СФО 1О51315+45
2СТРАНИ ЈЕЗИК (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК)О51315+45
2ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕО42130+15
2ПРОФЕСИОНАЛНА КУЛТУРА, ЕТИКА И КОМУНИКАЦИЈЕИ32130+15
2СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАИ32130+15
2ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ИНФОРМАТИВНА ПРАКСАОБ2040+60
3КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВОО63245+30
3ПРЕКРШАЈНО ПРАВОО63245+30
3ПОЛИЦИЈСКА ТАКТИКАО73345+45
3СФО 2О52230+30
3ОПШТИ И БЕЗБЈЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТИ42130+15
3СТРАНИ ЈЕЗИК (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК)И42130+15
3ПРАКТИЧНА НАСТАВА-СТРУЧНА ПРАКСАОБ2080+120
4КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМО63245+30
4УПРАВНО ПРАВОО63245+30
4КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКАО62330+45
4КРИМИНАЛИСТИКА ТЕХНИКАО73345+45
4ПРИВАТНА БЕЗБЈЕДНОСТИ32130+15
4ВИКТИМОЛОГИЈАИ32130+15
4ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ТЕРЕНСКА ОБУКАО2050+75
5ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТО62330+45
5ОСНОВЕ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВАО62330+45
5ПОЛИЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТО63245+30
5МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВОО52230+30
5КРИМИНАЛИСТИЧКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОГНОСТИКАИ52230+30
5ПРАВНА МЕДИЦИНАИ52230+30
5ПОЛИЦИЈСКА ПСИХОЛОГИЈАИ52230+30
5ПРАКТИЧНА НАСТАВАОБ2020+30
6ПОЛИЦИЈСКА ИНФОРМАТИКАО52230+30
6ПОЛИЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУО52230+30
6БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈАО63345+45
6СФО 3О52330+45
6КРИМИНАЛИСТИКА ОПЕРАТИВАО52230+30
6ПОЛИЦИЈСКО ПРАВОИ42230+30
6МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНИЦЈАИ42230+30
7VII СЕМЕСТАР – КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР
7КРИМИНАЛИСТИЧКА СТРАТЕГИЈАО73345+45
7КРИМИНАЛИСТИЧКО ОБАВЈЕШТАЈНЕ АНАЛИЗЕО63245+30
7СФО 4О73345+45
7МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА НАСИЛНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТАИ52230+30
7МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТАИ52230+30
8VIII СЕМЕСТАР – КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР
8МЕЂУНАРОДНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊАО63245+30
8ПРИВРЕДНО ПРАВОО63245+30
8ФОРЕНЗИЧКЕ НАУКЕО63245+30
8МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТАИ52230+30
8УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ИСТРАГАМАИ52230+30
8ДИПЛОМСКИ РАДЗР7070+105
7VII СЕМЕСТАР – ПОЛИЦИЈСКИ СМЈЕР
7РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИО73245+30
7УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПОЛИЦИЈИО62230+30
7СФО 4О73345+45
7НАДЗОР НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕИ52230+30
7ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ И СЛУЖБЕ - Испитна питањаИ52230+30
8VIII СЕМЕСТАР – ПОЛИЦИЈСКИ СМЈЕР
8МЕЂУНАРОДНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊАО63245+30
8ПРИВРЕДНО ПРАВОО63245+30
8ПОЛИЦИЈСКЕ ОПЕРАЦИЈЕО62330+45
8ТЕРОРИЗАМИ52230+30
8СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ - Испитна питањаИ52230+30
8ДИПЛОМСКИ РАДЗР7070+105