Студијски програм другог циклуса студија Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа изводи се од академске 2018/19. године.
Програм садржи 6 наставних предмета (први семестар), четири обавезна и два изборна.
Други семестар је предвиђен за израду мастер рада.
Завршетком студија студент стиче звање „мастер заштите и спасавања – 300 ECTS“.

СП: Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа

СеместарАкронимНазивЕСПБ
1МУР18МНИМетодологија научног истраживања 6
1МУР18ПНКПриродне непогоде и катастрофе 6
1МУР18УБЗУправљање безбједносним ризицима природних катастрофа5
1МУР18СЗССистем заштите и спасавања у природним катастрофама 5
1МУР18ЗКИЗаштита критичне инфраструктуре у природним катастрофама4
1МУР18ПСКПревенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа4
1МУР18ПВСПраво ванредних ситуација изазваних природним катастрофама4
1МУР18ИКТИнформационо-комуникационе технологије у подршци управљању ризицима од природних катастрофа4
1МУР18КМККризни менаџмент и комуницирање у природним катастрофама4
1МУР18ЕБКЕколошка безбједност и природне катастрофе4
1МУР18НУПНадлежност и улога полиције у природним непогодама и катастрофама4
2Истраживачки рад20
2Мастер рад10

  Контакт:

Војводе Живојина Мишића 10а,
78000 Баља Лука,
Република Српска, БиХ

е-пошта:
studentska.sluzba@fbn.unibl.org
телефон:
051/333-648

Више информација о упису
погледајте ОВДЈЕ.