Студијски програм другог циклуса студија Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа изводи се од академске 2018/19. године.
Програм садржи 6 наставних предмета (први семестар), четири обавезна и два изборна.
Други семестар је предвиђен за израду мастер рада.
Завршетком студија студент стиче звање „мастер заштите и спасавања – 300 ECTS“.

СП: Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа

Акроним Назив ЕСПБ
МУР18МНИ Методологија научног истраживања  6
МУР18ПНК Природне непогоде и катастрофе  6
МУР18УБЗ Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа 5
МУР18СЗС Систем заштите и спасавања у природним катастрофама  5
МУР18ЗКИ Заштита критичне инфраструктуре у природним катастрофама 4
МУР18ПСК Превенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа 4
МУР18ПВС Право ванредних ситуација изазваних природним катастрофама 4
МУР18ИКТ Информационо-комуникационе технологије у подршци управљању ризицима од природних катастрофа 4
МУР18КМК Кризни менаџмент и комуницирање у природним катастрофама 4
МУР18ЕБК Еколошка безбједност и природне катастрофе 4
МУР18НУП Надлежност и улога полиције у природним непогодама и катастрофама 4

  Контакт:

Војводе Живојина Мишића 10а,
78000 Баља Лука,
Република Српска, БиХ

е-пошта:
studentska.sluzba@fbn.unibl.org
телефон:
051/333-648

Више информација о упису
погледајте ОВДЈЕ.