ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 • Да ли могу „пасти“ на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом у средњој школи. На основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Да ли је Факултет безбједносних наука државни факултет?
  Јесте, дио је Универзитета у Бањој Луци.

 • Да ли организујете припремну наставу?
  Да, ове године припремна настава се састоји у преузмању онлајн материјала за пријемни испит. Материјале преузмите ОВДЈЕ.

 • Како се зове студијски програм по коме ћу студирати и које звање се стиче завршетком студија?
  Студијски програм се зове Безбједност и криминалистика

  Завршетком студија стичете звање дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли диоптрија игра улогу?
  Диоптрија не игра улогу.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли висина игра улогу?
  Висина не игра улогу.
 • Колики је минимални просјек у средњој школи да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек НИЈЕ ДЕФИНИСАН.
 • Гдје могу да се запослим завршетком Факултета?
  Министарство унутрашњих послова Српске, Министарство одбране, СИПА, Гранична служба, приватни сектор, просвета, итд.
 • Колико кандидата примате ове године?
  Ове године примамо 120 редовних (70 буџет и 50 самофинансирање) и 10 ванредних.
 • Колика је школарина на вашем Факултету?
  Буџет: 84 КМ у двије рате.

  Сamoфинансирање: 1584 КМ у двије рате.
  Ванредно: 1584 КМ у двије рате.
 • Шта ако сам средњу школу завршио изван БиХ?
  Лица која су средње образовање стекла у иностранству (изузев Републике Србије) треба претходно да изврше нострификацију дипломе у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Поступку нострификације из става 3. не подлијежу свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (“Службени гласник Републике Српске“, број 79/05).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Можете у студентској служби Факултета или путем сљедећег линка:

  https://fbn.unibl.org/novosti-i-aktuelnosti/upis-na-fakultet-bezbjednosnih-nauka
  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 • Који су општи услови за упис?
  Завршен основни академски студиј (240 ECTS или четири године основног студија) и држављанство БиХ или Републике Србије.
 • Шта се полаже за пријемни испит и како се вреднује успјех кандидата?
  Пријемни испит се ради писмено (3 питања из 3 области из Брошуре). Питања могу бити дата као општа типа „Поплава“ или као свако поднаслов из садржаја Брошуре.
  У вредновање улази успјех на студијама првог циклуса (40%) и успјех на пријемном испиту (60%).
 • Да ли могу „пасти“ на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом на Факултету. На основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Колико пута седмично се одржавају предавања и у којим терминима?
  Предавања су петком од 16.00 сати, суботом од 9.00 сати и понедјеељком од 16.00 сати.
 • Које звање се стиче завршетком студија?
  Мастер заштите и спасавања – 300 ECTS..
 • Колики је минимални просјек да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек није дефинисан.
 • Колико кандидата примате ове године и колика је школарина?
  Ове године примамо 20 кандидата; 8 на буџет (84 КМ у двије рате), 7 суфинансирање (964 КМ у двије рате) и 5 ванредних (1584 КМ).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Можете у студентској служби Факултета или путем сљедећег линка:

  https://fbn.unibl.org/novosti-i-aktuelnosti/upis-na-fakultet-bezbjednosnih-nauka
  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org
Уколико имате додатних питања пошаљите нам Упит и брзо ћемо Вам одговорити