РБ Студент Тема Ментор Датум одбране
1. Видаковић Радован 1354/12 Оранизовани криминалитет у области крађе моторних возила. Доц др. Миле Шикман 28.4.2017.
2. Дејан Станишић 1383/12 Заступњеност техника из програма Специјалног физичког образовања у рјешавању конфликтних ситуација. Доц. др Дарко Паспаљ 5.5.2017.
3. Радивоје Крстић 930/06 Противпожарна заштита у Р. Српској. Проф. др Душко Вејновић 25.5.2017.
4. Милан Бановић 1351/12 Начини супротстављања тероризму као глобалној пријетњи. Доц. др Предраг Ћеранић 31.05.2017.
5. Искра Стојчиновић 293/14 Учешће припадника МУП-а Р. Српске у мировним мисијама УН-а. Проф. др Дане Субошић 29.08.2017.
6. Дејан Цвијановић 1417/13 Процјена пријетњи од тешког и организованог криминалитета SOCTA. Проф. др Дане Субошић 29.08.2017.
7. Стефан Поповић 1410/13 Друштвени аспекти безбједности модерне државе. Проф. др Душко Вејновић 30.08.2017.
8. Тамара Гламочак 1396/13 Методологија рада обавјештајно-безбједносних служби. Доц. др Предраг Ћеранић 19.09.2017.
9. Новица Поповић 1409/13 Безбједносни систем у БиХ. Доц. др Драгомир Јовичић 20.09.2017.
10. Данијела Рајлић 1413/13 Криминалистичка идентификација живих особа и лешева Проф. др Жељко Каран 29.9.2017.
11. Данило Пушац 1412/13 Систем безбједности модерне државе Проф. др Душко Вејновић 03.10.2017.
12. Маринко Пећанац 1378/12 Модерна држава – Изазови, ризици и извори угрожавања безбједности Проф. др Душко Вејновић 05.10.2017.
13. Мирко Зечевић 1296/11 Методика откривања и доказивања органозованог криминалитета са освртом на трговину људским бићима.. Доц др. Миле Шикман Пријава март/2017
14. Миломир Нинковић 1124/09 Насиље у спорту. Проф. др Душко Вејновић Пријава април/2017
15. Александар Шиповац 1236/10 Модели полицијских организација. Доц. др Драгомир Јовичић Пријава април/2017
16. Љубоја Дражен 1366/12 Надзор над обавјештајним службама с посебним освртом на земље Западног Балкана. Доц. др Предраг Ћеранић Пријава мај/2017
17. Миланка Ерић 1208/10 Карактеристике система безбједности БиХ Доц. др Предраг Ћеранић Пријава септембар 2017.