ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ
piclogo
О ЧАСОПИСУ
koricesrp

Часопис Журнал за безбједност и криминалистику је научни часопис из области безбједности и криминалиситике. Издавачи су Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду.

Часопис Журнал за безбједност и криминалистику објављује научне радове који третирају тематику безбједносних наука, криминалистике, форензике, заштите и спашавања, организације и послова полиције, специјалног физичког образовања и сл. Поред наведеног у часопису се објављују и радови из других сродних научних дисциплина који су тематски блиски профилу часописа.

У часопису се објављују оригинални научни радови,  прегледни научни радови, претходна саопштења, научне критике, односно полемике или осврти, прикази научних конференција, књига и пројеката, који нису претходно објављивани нити се налазе у процедури разматрања у другом часопису, у цјелини или у дијеловима.

Часопис излази два пута годишње и омогућава отворен приступ својем цјелокупном садржају.

ISSN (Printed edition) 2637-3076

Тренутни број: Год. 1, бр. 1 (2019)

 

НАУЧНИ РАДОВИ
Драган Милидраговић, Дане Субошић, Ненад Милић
ПОСТУПАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ ПО НАРЕДБАМА И ЗАМОЛНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКАТА

Жана Врућинић, Драгана Васиљевић
МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИЗВРШИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Стево Јаћимовски, Јован Шетрајчић, Јелена Ламовец
О КВАНТНОЈ КРИПТОГРАФИЈИ

Велибор Лалић, Предраг Ћеранић, Милица Сикимић
ПРИВАТНА И/ИЛИ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ 

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

ПРИКАЗИ
Александар Павић
Приказ књиге ИЗГРАДЊА МОДЕЛА РЕСТОРАТИВНЕ  ДРУШТВЕНЕ ПРАВДЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  аутора Лоренса Арманда Френча

Посљедње новости
Редакција часописа
Достављање радова

Радови се достављају у електронском облику на e-mail:  fbn.casopis@fbn.unibl.org

Контакт

Секретаријат часописа:
Драгана Васиљевић, Милица Сикимић

Телефон: +387 51 333 603
E-mail:  casopis@fbn.unibl.org

Адреса: Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Уређивачка политика
Упутство за ауторе
Архива часописа

Година 2019. (Број 1