ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ
piclogo
О ЧАСОПИСУ
ЖБК 20-01 корице

Часопис Журнал за безбједност и криминалистику је научни часопис из области безбједности и криминалиситике. Издавачи су Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду.

Часопис Журнал за безбједност и криминалистику објављује научне радове који третирају тематику безбједносних наука, криминалистике, форензике, заштите и спашавања, организације и послова полиције, специјалног физичког образовања и сл. Поред наведеног у часопису се објављују и радови из других сродних научних дисциплина који су тематски блиски профилу часописа.

У часопису се објављују оригинални научни радови,  прегледни научни радови, претходна саопштења, научне критике, односно полемике или осврти, прикази научних конференција, књига и пројеката, који нису претходно објављивани нити се налазе у процедури разматрања у другом часопису, у цјелини или у дијеловима.

Часопис излази два пута годишње и омогућава отворен приступ својем цјелокупном садржају.

ISSN (Printed edition) 2637-3076

 

Тренутни број: Год. 2, бр. 2 (2020)

 

Број: Год. 2, бр. 1 (2020)

НАУЧНИ РАДОВИ

Драгомир Јовичић
БЕЗБЈЕДНОСНИ СЕКТОР И/ИЛИ РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Матеј Барта
ФАЛСИФИКОВАЊЕ ПУТНИХ ИСПРАВА И ЛИЧНИХ КАРАТА У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ

Дарко Димовски, Иван Милић
ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ДУЖНОСТИ У КАЗНЕНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Лазар Вулин, Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Миленко Војводић
БАЗИЧНЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ КАО ПРЕДИКТОРИ САВЛАДАВАЊА ПОЛИГОНА ЗА ПРОВЈЕРУ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА

ПРИКАЗИ – Синиша Каран
Приказ монографије под насловом „Јавна безбједност”

 

Број: Год. 1, бр. 2 (2019)

НАУЧНИ РАДОВИ

Милан Липовац, Невена Станковић
ВЕНТОВ ТЕОРИЈСКИ ДОПРИНОС СТУДИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ: ПРОБЛЕМ АГЕНТ-СТРУКТУРА

Милица Сикимић, Велибор Лалић, Предраг Ћеранић
ПРЕВЕНЦИЈА РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА КРОЗ СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Александар Чудан, Драган Цветковић
ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО У ФУНКЦИЈИ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОГ ВЕШТАЧЕЊА

Бојан Митровић, Горан Жигић, Горан Вучковић
УТИЦАЈ СПЕЦИЈАЛНОГ ФИЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ПРОМЕНЕ У МАКСИМАЛНОЈ ИЗОМЕТРИЈСКОЈ СИЛИ МИШИЋА ОПРУЖАЧА ЛЕЂА КОД СТУДЕНАТА КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
УТИЦАЈ ПРОГРАМА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА СПОРТСКЕ ВЈЕШТИНЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ НА БАЗИЧНИ МОТОРИЧКИ СТАТУС СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

ПРИКАЗИ
Александар Павић
ПРИКАЗ КЊИГЕ У ДВОРИШТУ МАЛИХ РУСА аутора Предрага Ћеранића

 

Број: Год. 1, бр. 1 (2019)

НАУЧНИ РАДОВИ
Драган Милидраговић, Дане Субошић, Ненад Милић
ПОСТУПАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ ПО НАРЕДБАМА И ЗАМОЛНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКАТА

Жана Врућинић, Драгана Васиљевић
МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИЗВРШИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Стево Јаћимовски, Јован Шетрајчић, Јелена Ламовец
О КВАНТНОЈ КРИПТОГРАФИЈИ

Велибор Лалић, Предраг Ћеранић, Милица Сикимић
ПРИВАТНА И/ИЛИ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ 

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

ПРИКАЗИ
Александар Павић
Приказ књиге ИЗГРАДЊА МОДЕЛА РЕСТОРАТИВНЕ  ДРУШТВЕНЕ ПРАВДЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  аутора Лоренса Арманда Френча

Посљедње новости
Редакција часописа
Достављање радова

Детаљно техничко упутство за коришћење система електронског уређивања часописа и упутства ауторима за рад у систему АСИСТЕНТ (CEON) по фазама можете пронаћи ОВДЈЕ.

Контакт

Секретаријат часописа:
Драгана Васиљевић

Телефон: +387 51 333 603
E-mail:  casopis@fbn.unibl.org

Адреса: Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Упутство за ауторе
Архива часописа

Година 2020. (Број 2)

Година 2020. (Број 1) 

Година 2019. (Број 1

Година 2019. (Број 2