ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ
Zurnal-4-2-korice
О ЧАСОПИСУ
FBNCCOV221

Часопис Журнал за безбједност и криминалистику је научни часопис из области безбједности и криминалиситике. Издавачи су Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду.

Часопис Журнал за безбједност и криминалистику објављује научне радове који третирају тематику безбједносних наука, криминалистике, форензике, заштите и спашавања, организације и послова полиције, специјалног физичког образовања и сл. Поред наведеног у часопису се објављују и радови из других сродних научних дисциплина који су тематски блиски профилу часописа.

У часопису се објављују оригинални научни радови,  прегледни научни радови, претходна саопштења, научне критике, односно полемике или осврти, прикази научних конференција, књига и пројеката, који нису претходно објављивани нити се налазе у процедури разматрања у другом часопису, у цјелини или у дијеловима.

Часопис излази два пута годишње и омогућава отворен приступ својем цјелокупном садржају.

ISSN (Printed edition) 2637-3076

Број: Год. 4, бр. 2 (2022)

Саша Мићин; Данијела Татић; Милица Хрвач
САВРЕМЕНИ НАЧИНИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОСОБА ПОМОЋУ КАРАКТЕРИСТИКА ХОДА

Жарко Марчета; Жана Врућинић
ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА КОЈУ ПРУЖАЈУ СПАСИОЦИ И ВОЛОНТЕРИ У ОКОЛНОСТИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

Ненад Рађевић; Дарко Паспаљ; Лазар Вулин; Саша Ковачевић
САМОПРОЦЈЕНА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Александар Ђекић
СПЕЦИФИЧНОСТИ И ОБИЉЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА СА ПРАКТИЧНИМ ПОСТУПАЊЕМ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Предраг Ћеранић
Приказ књиге „ИДЕНТИТЕТ, КОНФЛИКТ, БЕЗБЕДНОСТ – Злочини из мржње у Босни и Херцеговини” аутора Велибора Лалића

Број: Год. 4, бр. 1 (2022)

Предраг Ћеранић; Душко Башкало
РАДИКАЛИЗАЦИЈА КАО ПРОЦЕС ТЕРОРИСТИЧКОГ РЕГРУТОВАЊА

Предраг Поповић
СТРАТЕШКИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРИСТУП ЊЕМАЧКЕ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

Дане Субошић; Стево Јаћимовски; Горан Јованов
ДИСПЕРЗИЈА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ПОЛИЦИЈСКОЈ ПРАКСИ СУЗБИЈАЊА ГРАЂАНСКИХ НЕРЕДА

Бошковић Милица
СОЦИОЕКОНОМСКИ АСПЕКТ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Предраг Поповић
Приказ уџбеника „Малољетничка делинквенција”

Број: Год. 3, бр. 2 (2022)

Предраг Поповић, Давор Ступар
ОДНОС ТЕРОРИЗМА ПРЕМА НАСИЛНИЧКОМ КРИМИНАЛИТЕТУ, ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛИТЕТУ И КОРУПЦИЈИ КАО ПРЕДМЕТ ПРОУЧАВАЊА КРИМИНАЛИСТИКЕ

Предраг Ћеранић, Душко Башкало
ПИТАЊЕ КОНТРОЛЕ ЦИВИЛНЕ ОБАВЈЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
ПОВЕЗАНОСТ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И ЗНАЊА ПЛИВАЊА СА РЕЗУЛТАТОМ ПЛИВАЊА СЛОБОДНИМ СТИЛОМ НА ДИОНИЦИ ОД 100 МЕТАРА

Драгиша Јуришић
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И НЕДОСТАЦИ У ОБУЦИ СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ПРИКАЗИ
Предраг Ћеранић
ПРИКАЗ КЊИГЕ „КОНТРОЛА НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ” АУТОРА ДРАГОМИРА ЈОВИЧИЋА


Број: Год. 3, бр. 1 (2021)

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин, Миленко Војводић
ЗНАЧАЈ КООРДИНАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТЕХНИКА ПАДОВА ИЗ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛНОГ ФИЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Милијана Буха
НАЧЕЛА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА ПРЕМА ЗАКОНУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ 2021. ГОДИНЕ

Борис Тучић
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА КАО ЧИНИЛАЦ ЗАПАДНОБАЛКАНСКОГ БЕЗБЈЕДНОСНОГ ПОТКОМПЛЕКСА

Давор Ступар
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ОБАВЈЕШТАЈНА ДЈЕЛАТНОСТ КАО ПРЕДУСЛОВ КВАЛИТЕТНЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПРОГНОСТИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА

ПРИКАЗИ
Проф. др Желимир Кешетовић, Проф. др Дане Субошић
ПРИКАЗ КЊИГЕ „БЕЗБЕДНОСТ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА”, АУТОРА ДР ДРАГАНА МЛАЂАНА

Број: Год. 2, бр. 2 (2020)

Владимир М. Цветковић, Богдан Филиповић
ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ГРАЂАНА О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ ЗА КАТАСТРОФЕ ИЗАЗВАНЕ ШУМСКИМ ПОЖАРИМА:
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПРИЈЕПОЉЕ

Горан Жигић, Раша Димитријевић, Бојан Митровић
РАЗЛИКЕ У БАЗИЧНО-МОТОРИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА СТУДЕНАТА ПОЛИЦИЈСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА ПОД УТИЦАЈЕМ СПЕЦИЈАЛНОГ ФИЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 1

Борис Тучић
КЉУЧНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АКТЕРИ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ – СТАЊЕ И ИЗАЗОВИ

Предраг Поповић
СТРАТЕШКИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРИСТУП СРБИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

ПРИКАЗИ
Срђан Перишић
Приказ књиге „Основни политике интеграције и сарадње у области унутрашњих послова и правосуђа у Европској унији: правни и институционални оквир Простора слободе, безбједности и правде” – аутора Бориса Тучића ОЗБИЉАН ПРИСТУП РАЗУМЕВАЊУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ


Број: Год. 2, бр. 1
(2020)

Драгомир Јовичић
БЕЗБЈЕДНОСНИ СЕКТОР И/ИЛИ РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Матеј Барта
ФАЛСИФИКОВАЊЕ ПУТНИХ ИСПРАВА И ЛИЧНИХ КАРАТА У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ

Дарко Димовски, Иван Милић
ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ДУЖНОСТИ У КАЗНЕНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Лазар Вулин, Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Миленко Војводић
БАЗИЧНЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ КАО ПРЕДИКТОРИ САВЛАДАВАЊА ПОЛИГОНА ЗА ПРОВЈЕРУ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА

ПРИКАЗИ
Синиша Каран
Приказ монографије под насловом „Јавна безбједност”


Број: Год. 1, бр. 2 (2019)

Милан Липовац, Невена Станковић
ВЕНТОВ ТЕОРИЈСКИ ДОПРИНОС СТУДИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ: ПРОБЛЕМ АГЕНТ-СТРУКТУРА

Милица Сикимић, Велибор Лалић, Предраг Ћеранић
ПРЕВЕНЦИЈА РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА КРОЗ СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Александар Чудан, Драган Цветковић
ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО У ФУНКЦИЈИ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОГ ВЕШТАЧЕЊА

Бојан Митровић, Горан Жигић, Горан Вучковић
УТИЦАЈ СПЕЦИЈАЛНОГ ФИЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ПРОМЕНЕ У МАКСИМАЛНОЈ ИЗОМЕТРИЈСКОЈ СИЛИ МИШИЋА ОПРУЖАЧА ЛЕЂА КОД СТУДЕНАТА КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
УТИЦАЈ ПРОГРАМА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА СПОРТСКЕ ВЈЕШТИНЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИ НА БАЗИЧНИ МОТОРИЧКИ СТАТУС СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

ПРИКАЗИ
Александар Павић
ПРИКАЗ КЊИГЕ У ДВОРИШТУ МАЛИХ РУСА аутора Предрага Ћеранића

Број: Год. 1, бр. 1 (2019)

Драган Милидраговић, Дане Субошић, Ненад Милић
ПОСТУПАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ ПО НАРЕДБАМА И ЗАМОЛНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКАТА

Жана Врућинић, Драгана Васиљевић
МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИЗВРШИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Стево Јаћимовски, Јован Шетрајчић, Јелена Ламовец
О КВАНТНОЈ КРИПТОГРАФИЈИ

Велибор Лалић, Предраг Ћеранић, Милица Сикимић
ПРИВАТНА И/ИЛИ КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТ 

Дарко Паспаљ, Милан Гужвица, Лазар Вулин
СТРУКТУРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА

ПРИКАЗИ
Александар Павић
Приказ књиге ИЗГРАДЊА МОДЕЛА РЕСТОРАТИВНЕ  ДРУШТВЕНЕ ПРАВДЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  аутора Лоренса Арманда Френча

Посљедње новости
Редакција часописа
Достављање радова

Детаљно техничко упутство за коришћење система електронског уређивања часописа и упутства ауторима за рад у систему АСИСТЕНТ (CEON) по фазама можете пронаћи ОВДЈЕ.

Контакт

Секретаријат часописа:
Предраг Поповић

Телефон: +387 51 333 675
E-mail:  casopis@fbn.unibl.org

Адреса: Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Упутство за ауторе
Архива часописа

Година 2022. (Број 2)

Година 2022. (Број 1)

Година 2021. (Број 2

Година 2021. (Број 1

Година 2020. (Број 2)

Година 2020. (Број 1) 

Година 2019. (Број 2

Година 2019. (Број 1