RB Student Tema Mentor Datum odbrane
1. Vidaković Radovan 1354/12 Oranizovani kriminalitet u oblasti krađe motornih vozila. Doc dr. Mile Šikman 28.4.2017.
2. Dejan Stanišić 1383/12 Zastupnjenost tehnika iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja u rješavanju konfliktnih situacija. Doc. dr Darko Paspalj 5.5.2017.
3. Radivoje Krstić 930/06 Protivpožarna zaštita u R. Srpskoj. Prof. dr Duško Vejnović 25.5.2017.
4. Milan Banović 1351/12 Načini suprotstavljanja terorizmu kao globalnoj prijetnji. Doc. dr Predrag Ćeranić 31.05.2017.
5. Iskra Stojčinović 293/14 Učešće pripadnika MUP-a R. Srpske u mirovnim misijama UN-a. Prof. dr Dane Subošić 29.08.2017.
6. Dejan Cvijanović 1417/13 Procjena prijetnji od teškog i organizovanog kriminaliteta SOCTA. Prof. dr Dane Subošić 29.08.2017.
7. Stefan Popović 1410/13 Društveni aspekti bezbjednosti moderne države. Prof. dr Duško Vejnović 30.08.2017.
8. Tamara Glamočak 1396/13 Metodologija rada obavještajno-bezbjednosnih službi. Doc. dr Predrag Ćeranić 19.09.2017.
9. Novica Popović 1409/13 Bezbjednosni sistem u BiH. Doc. dr Dragomir Jovičić 20.09.2017.
10. Danijela Rajlić 1413/13 Kriminalistička identifikacija živih osoba i leševa Prof. dr Željko Karan 29.9.2017.
11. Danilo Pušac 1412/13 Sistem bezbjednosti moderne države Prof. dr Duško Vejnović 03.10.2017.
12. Marinko Pećanac 1378/12 Moderna država – Izazovi, rizici i izvori ugrožavanja bezbjednosti Prof. dr Duško Vejnović 05.10.2017.
13. Mirko Zečević 1296/11 Metodika otkrivanja i dokazivanja organozovanog kriminaliteta sa osvrtom na trgovinu ljudskim bićima.. Doc dr. Mile Šikman Prijava mart/2017
14. Milomir Ninković 1124/09 Nasilje u sportu. Prof. dr Duško Vejnović Prijava april/2017
15. Aleksandar Šipovac 1236/10 Modeli policijskih organizacija. Doc. dr Dragomir Jovičić Prijava april/2017
16. LJuboja Dražen 1366/12 Nadzor nad obavještajnim službama s posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana. Doc. dr Predrag Ćeranić Prijava maj/2017
17. Milanka Erić 1208/10 Karakteristike sistema bezbjednosti BiH Doc. dr Predrag Ćeranić Prijava septembar 2017.