RB Prezime Ime Tip studija Tema Datum odbrane Mentor Datum diplomiranja
1 Vidaković Radovan Prvi ciklus Organizovani kriminalitet u oblasti krađe vozila 28.04.2017. Mile Šikman 28.04.2017.
2 Stanišić Dejan Prvi ciklus Zastupljenost tehnika u programu SFO u rješavanju konfliktnih situacija 05.05.2017. Darko Paspalj 05.05.2017.
3 Banović Milan Prvi ciklus Načini suprotstavljanja terorizmu kao globalnoj prijetnji 31.05.2017. Predrag Ćeranić 31.05.2017.
4 Stojčinović Iskra Prvi ciklus Učešće pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija 29.08.2017. Dane Subošić 29.08.2017.
5 Cvijanović Dejan Prvi ciklus Procjena prijetnje od teškog i organizovanog kriminaliteta-SOCTA 29.08.2017. Mile Šikman 29.08.2017.
6 Popović Stefan Prvi ciklus Društveni aspekti bezbjednosti moderne države 30.08.2017. Duško Vejnović 30.08.2017.
7 Glamočak Tamara Prvi ciklus Metodologija rada obavještajno-bezbjednosnih službi 19.09.2017. Predrag Ćeranić 19.09.2017.
8 Popović Novica Prvi ciklus Bezbjednosni sistem Bosne i Hercegovine 20.09.2017. Dragomir Jovičić 20.09.2017.
9 Rajlić Danijela Prvi ciklus Kriminalistička identifikacija živih osoba i leševa 29.09.2017. Željko Karan 29.09.2017.
10 Pušac Danilo Prvi ciklus Sistem bezbjednosti moderne države 03.10.2017. Predrag Ćeranić 03.10.2017.
11 Piljević Nikolina Prvi ciklus Krijumčarenje kao djelatnost organizovanog kriminaliteta 05.10.2017. Mile Šikman 05.10.2017.
12 Pećanac Marinko Prvi ciklus Moderna država – izazovi, rizici i izvori ugrožavanja bezbjednosti 05.10.2017. Duško Vejnović 05.10.2017.
13 Milanković Boris Prvi ciklus Međunarodni aspekti bezbjednosti Republike Srpske 12.10.2017. Duško Vejnović 12.10.2017.
14 Rodić Milan Prvi ciklus Međunarodni odnosi i bezbjednost savremene države 12.10.2017. Duško Vejnović 12.10.2017.
15 LJuboja Dražen Prvi ciklus Nadzor nad obavještajnim službama sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana 13.10.2017. Predrag Ćeranić 13.10.2017.
16 Mrkajić Filip Prvi ciklus Kriminalističko-tehnički uviđaj lica mjesta 16.10.2017. Željko Karan 16.10.2017.
17 Mučibabić Tomislav Prvi ciklus Specifičnosti potražne djelatnosti u Republici Srpskoj – BiH usmjerene prema licima 19.10.2017. Mile Šikman 19.10.2017.
18 Čančar Krsto Prvi ciklus Taktika upotrebe sredstava sile 02.11.2017. Dragomir Jovičić 02.11.2017.
19 Šerbula Vitomir Prvi ciklus Bezbjednosna kultura i tradicija 27.11.2017. Duško Vejnović 27.11.2017.
20 Rodić Nikolina Prvi ciklus Društveni aspekti terorizma 27.11.2017. Duško Vejnović 27.11.2017.
21 Kutlača Ranko Prvi ciklus Uloga policije u suzbijanju kriminaliteta sa posebnim osvrtom na područje opštine Gradiška 30.11.2017. Dragomir Jovičić 30.11.2017.
22 Šavija Dragan Prvi ciklus Odnos policije i javnosti 14.12.2017. Dragomir Jovičić 14.12.2017.
23 Kremenović Đorđe Prvi ciklus Policijska ovlašćena sa posebnim osvrtom na lišenje slobode 15.12.2017. Dragomir Jovičić 15.12.2017.
24 Čiča Nebojša Prvi ciklus Taktika upotrebe sredstava sile sa posebnim osvrtom na PU Prijedor 26.12.2017. Dragomir Jovičić 26.12.2017.
25 Vujić Dejan Prvi ciklus Nasilje u sportu i bezbjednost na sportskim terenima 30.01.2018. Duško Vejnović 30.01.2018.
26 Miletić Dragan Prvi ciklus Defendologija moderne države 23.02.2018. Duško Vejnović 23.02.2018.
27 Bartula Nemanja Prvi ciklus Subverzivna dejstva obavještajnih službi 26.02.2018. Predrag Ćeranić 26.02.2018.
28 Vranješ Aleksandar Prvi ciklus Taktika upotrebe policijskih ovlaštenja 02.03.2018. Dragomir Jovičić 02.03.2018.
29 Mijatović Mile Prvi ciklus Oružane snage u Bosni i Hercegovini 17.05.2018. Duško Vejnović 17.05.2018.
30 Šipovac Aleksandar Prvi ciklus Modeli policijskih organizacija 11.07.2018. Dragomir Jovičić 11.07.2018.
31 Đukić Petar Prvi ciklus Funkcionalnost policijskog sistema Bosne i Hercegovine 04.09.2018. Dragomir Jovičić 04.09.2018.
32 Sumonja Nemanja Prvi ciklus Agenturni metod kao način rada obavještajno-bezbjednosnih službi 21.09.2018. Predrag Ćeranić 21.09.2018.
33 Đukić Rajko Prvi ciklus Bezbjednosni sektor sa osvrtom na policijsku stanicu Ribnik 21.09.2018. Dragomir Jovičić 21.09.2018.
34 Klještan Saša Prvi ciklus Obavještajno bezbjednosne službe, ekstremizam i terorizam 28.09.2018. Predrag Ćeranić 28.09.2018.
35 Burić Milica Prvi ciklus Nadzor i kontrola nad bezbjednosnim službama BiH 28.09.2018. Predrag Ćeranić 28.09.2018.
36 Grubač Sanja Prvi ciklus Praktični aspekti teških krađa na području PU  Trebinje 28.09.2018. Mile Šikman 28.09.2018.
37 Tica Pero Prvi ciklus Sistem bezbjednosti na nadnacionalnom nivou 28.09.2018. Predrag Ćeranić 28.09.2018.
38 Erić Milanka Prvi ciklus Karakteristike sistema bezbjednosti BiH 04.10.2018. Predrag Ćeranić 04.10.2018.
39 Vukojević Sanja Prvi ciklus Unutrašnja kontrola policije Republike Srpske 08.10.2018. Dragomir Jovičić 08.10.2018.
40 Ninković Milomir Prvi ciklus Nasilje u sportu 08.10.2018. Duško Vejnović 08.10.2018.
41 Janković Rajko Prvi ciklus Spoljašnja kontrola policije 15.10.2018. Dragomir Jovičić 15.10.2018.
42 Mutić Dejan Prvi ciklus Uloga prikrivenog istražitelja i informatora u suzbijanju organizovanog kriminala 19.10.2018. Mile Šikman 19.10.2018.
43 Sredić Dragan Prvi ciklus Uloga jedinice za podršku u policijskom sistemu Republike Srpske sa posebnim osvrtom na jedinicu za podršku Policijske uprave Prijedor 15.11.2018. Dragomir Jovičić 15.11.2018.
44 Milanović Anđelko Prvi ciklus Terorizam kao oblik kriminaliteta i metode suzbijanja 30.11.2018. Mile Šikman 30.11.2018.
45 Pržulj Sreten Prvi ciklus Uloga uniformisane policije u suzbijanju kriminaliteta 20.12.2018. Dragomir Jovičić 20.12.2018.
46 Jeftić Zoran Prvi ciklus Organizacija i djelatnost službi bezbjednosti 05.02.2019. Predrag Ćeranić 05.02.2019.
47 Vasilić LJubiša Prvi ciklus Uloga saobraćajne policije u otkrivanju krivičnih djela 14.02.2019. Dragomir Jovičić 14.02.2019.
48 Burazor Goran Prvi ciklus Naručena ubistva 05.03.2019. Zoran Đurđević 05.03.2019.
49 Ždrnja Neđo Prvi ciklus Djelatnost organizovanog kriminaliteta u vezi sa opojnim drogama 21.03.2019. Mile Šikman 21.03.2019.
50 Marjanović Nemanja Prvi ciklus Rad policijske stanice Banja Luka Centar s posebnim osvrtom na pozornu djelatnost 22.03.2019. Dragomir Jovičić 22.03.2019.
51 Međedović Mila Prvi ciklus Policijski sistem Bosne i Hercegovine 06.09.2019. Dragomir Jovičić 06.09.2019.
52 Krnjajić Dijana Prvi ciklus Uloga uniformisane policije u spriječavanju kriminaliteta sa posebnim osvrtom na policijsku stanicu Kostajnica 06.09.2019. Dragomir Jovičić 06.09.2019.
53 Stjepanović Stepa Prvi ciklus Uloga fizičke snage u obavljanju policijskog posla. 16.09.2019. Darko Paspalj 16.09.2019.
54 Đajić Branka Prvi ciklus Mogućnost primjene realnog aikida u Specijalnom fizičkom obrazovanju. 10.10.2019. Darko Paspalj 10.10.2019.
55 Božić Vanja Prvi ciklus Redovne službe policije 17.10.2019. Dragomir Jovičić 17.10.2019.
56 Đekić Aleksandar Prvi ciklus Primjena policijskog ovlašćenja lišenja slobode. 17.10.2019. Dragomir Jovičić 17.10.2019.
57 Mijić Aleksandar Prvi ciklus Uloga saobraćajne policije u suzbijanju kriminaliteta 24.10.2019. Dragomir Jovičić 24.10.2019.
58 Dokić Mirjana Prvi ciklus Primjena policijskih ovlašćenja sa posebnim akcentom na pretres prostorija, lica i predmeta 31.10.2019. Dragomir Jovičić 31.10.2019.
59 Despotović Darko Prvi ciklus Primjena policijskih ovlašćenja policije Republike Srpske sa posebnim akcentom na legitimisanje, provjeru i utvrđivanje identiteta lica i predmeta. 07.11.2019. Dragomir Jovičić 07.11.2019.
60 Prodić Biljana Prvi ciklus Uticaj organizacije policijskih struktura u BiH na stanje bezbjednosti 25.12.2019. Dragomir Jovičić 25.12.2019.
61 Mučibabić Novica Prvi ciklus Uloga žandarmerije u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 25.12.2019. Dragomir Jovičić 25.12.2019.
62 Matić Savo Prvi ciklus Taktika primjene policijskog ovlašćenja lišenja slobode 27.12.2019. Dragomir Jovičić 27.12.2019.
63 Vukadinović Anđelko Prvi ciklus Poslovi policije u održavanju javnog reda i mira sa posebnim osvrtom na teritoriju opštine Foča 15.01.2020. Dragomir Jovičić 15.01.2020.
64 Savanović Miroslav Prvi ciklus Zastupljenost tehnika iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja u obavljanju poslova Službe obezbjeđenja kazneno-popravnih ustanova 05.02.2020. Darko Paspalj 05.02.2020.
65 Kljajić Nemanja Prvi ciklus Uloga uniformisane policije u sprečavanju kriminaliteta 17.02.2020. Dragomir Jovičić 17.02.2020.
66 Čičković Velibor Prvi ciklus Protivdiverziona i protivteroristička zaštita lica i objekata 24.02.2020. Dragomir Jovičić 24.02.2020.
67 Blagojević Branka Prvi ciklus Saradnja policije i građana u interesu bezbjednosti 24.02.2020. Dragomir Jovičić 24.02.2020.
68 Doder Goran Prvi ciklus Obezbjeđenje javnih skupova s posebnim osvrtom na Policijsku upravu Istočno Sarajevo 09.03.2020. Dragomir Jovičić 09.03.2020.
69 Pavlović Mladenka Prvi ciklus Poslovi policije na obezbjeđenju ličnosti i objekata 23.07.2020. Dragomir Jovičić 23.07.2020.
70 Jovičić Stefan Prvi ciklus Poslovi policije na bezbjednosnom sektoru 03.09.2020. Dragomir Jovičić 03.09.2020.
71 Gavrić Slađana Prvi ciklus Uloga kriminalističke policije u suzbijanju kriminaliteta 03.09.2020. Dragomir Jovičić 03.09.2020.