dekan-2ed

Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred Fakulteta bezbjednosnih nauka, nove organizacijske jedinice  Univerziteta u Banjoj Luci. Nekada viša, a potom Visoka škola unutrašnjih poslova, postala je Fakultet bezbjednosnih nauka, na radost svih nas koji smo na različite načine, ali istom ljubavlju sa njom povezani.

Bezbjednost danas zauzima ono mjesto koje je dugo pripadalo filozofiji. To je oblast koja prožima svaki vid ljudske djelatnosti, prisutna je u skoro svim sferama društvenog života. Bezbjednost je odavno svukla uniformu i mi je više ne možemo doživljavati isključivo kao vojnu, javnu i državnu, jer govorimo o energetskoj, ekološkoj, ekonomskoj, o privatnoj, i socijetalnoj bezbjednosti. Upravo ova posljednja navedena, koja potiče od latinske riječi koja označava društvo, a u bezbjednosnom diskursu predstavlja bezbjednost kolektiviteta, bezbjednost nacije – najmlađa i najmanje istražena disciplina u oblasti bezbjednosti, možda iziskuje najviše pažnje. Socijetalna bezbjednost ukazuje da su ugrožavanje jezika, pisma, kulture i duha jednog naroda takođe pitanja bezbjednosti.

Sva ta podpolja bezbjednosti, kao jedne velike oblasti, traže od nas da im se posvetimo, da ih neprekidno proučavamo, i stečena znanja primijenimo na braniku našeg identiteta, i ne dozvolimo da mržnja onih kojima Republika Srpska nije na srcu ugrozi našu otadžbinu. Suviše smo veliku cijenu platili, žrtve rodoljuba koji su dali živote ili zadobili teške rane u odbrani Republike Srpske, i te kako nas obavezuje.

Fakultet bezbjednosnih nauka jeste fakultet, ali bezbjednosna situacija u kojoj se Srpska nalazi nalaže da taj fakultet bude i više od fakulteta. Štit i mač inkorporirani u znak fakulteta ukazuju da će pored obrazovne ovaj fakultet imati još jednu važnu ulogu. Naime, Fakultet bezbjednosnih nauka treba da bude jedan od stubova društva. Naučni skupovi, konferencije o bezbjednosti, tribine, okrugli stolovi, predavanja o aktuelnim bezbjednosnim problemima, a pozivaćemo autoritete u svjetskim okvirima da ih održe – biće jedna od naših ključnih aktivnosti kojom ćemo pristup bezbjednosti u Republici Srpskoj podići na naučni nivo. Naime, borba za javno mnjenje je poprište na kojem se vode najveće bitke. Manipulacije i plasiranje netačnih, neprovjerenih i tendencioznih informacija danas su ubojita municija, mediji oružje. Zato je u našem znaku štit, jer ćemo dati svoj doprinos da zaštitimo Republiku od neosnovanih optužbi i medijske satanizacije. I mač je tu, jer će riječi odaslane sa ovog mjesta da režu i sijeku tešku i neistinitu riječ sa zlom namjerom.

Riječi su više od onoga što često mislimo da jesu. One su energija. Riječi su okvir u kojem se krećemo. Naš zadatak će biti da damo svoj doprinos da od svih riječi izgovorenih u javnom prostoru, izdvojimo one koje imaju obilježje naučno potvrđenih  činjenica, jer se samo znanjem i istinom grade temelji čvrstih građevina.

Tako će Fakultet bezbjednosnih nauka djelovati u više dimenzija, a svaka od njih treba da bude u službi naučnog pristupa ovoj oblasti. U našoj kući bezbjednost će kao priznata naučna oblast pronaći svoj hram. Budući da baštinimo nasljeđe Visoke škole unutrašnjih poslova, nastojaćemo da zadržimo i unaprijedimo i ovu dimenziju naše djelatnosti. U tijesnoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova praktikovaćemo seminare, kampovanja, terenske obuke. Naši studenti ponijeće i naučna i praktična znanja. Zvanje diplomiranog pravnika bezbjednosti i kriminalistike koje stiču po okončanju fakulteta imaće puno opravdanje. Ali, postoji i nešto podjednako važno, ako ne i važnije, koje će takođe naši studenti da ponesu i to u samoj suštini svog bića, a to je plamen koji će da bukti i ne gasi se  – ljubav prema otadžbini.

Osjećam potrebu da se u ime fakulteta zahvalim svima koji su dali doprinos razvoju nekada Više škole unutrašnjih poslova, potom Visoke škole unutrašnjih poslova, i njenoj tranziciji u Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Opravdaćemo vaše povjerenje i služiti na ponos Srpskoj i Univerzitetu u Banjoj Luci

Hvala na pažnji.

Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka,

doc. dr Predrag Ćeranić