СП: Безбједност и криминалистика 2017/18
СЕМЕСТАРНАЗИВ ПРЕДМЕТАСТАТУСECTSПВБРОЈ ЧАСОВА
1УВОД У ПРВОО84260+30
1СОЦИОЛОГИЈАО84260+30
1ОСНОВЕ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКАО84260+30
1ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКИ63145+15
1СПОРТСКЕ ВЈЕШТИНЕ У БЕЗБЈЕДНОСТИИ63145+15
2УСТАВНО ПРАВОО84260+30
2КРИМИНАЛИСТИКА IО84260+30
2ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ПОЛИЦИЈЕО84260+30
2ИНФОРМАТИКАИ63145+15
2ОПШТИ И БЕЗБЈЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТИ63145+15
2ОСНОВИ ФОРЕНЗИКЕИ63145+15
3КРИВИЧНО ПРАВОО84260+30
3КРИМИНАЛИСТИКА IIО84260+30
3ДЕФЕНДОЛОГИЈАО84260+30
3ОСНОВЕ УПРАВНОГ И ПОЛИЦИЈСКО БЕЗБЈЕДНОСНОГ ПРАВАИ63145+15
3БЕЗБЈЕДНОСНА КУЛТУРАИ63145+15
3ЕКОЛОШКА И ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЈЕДНОСТИ63145+15
3ИНЖЕЊЕРСТВО ЕКСПЛОЗИВА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈАИ63145+15
4СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕО84260+30
4СФО 1 – ОПШТИ ДИОО84260+30
4ЈАВНА УПРАВО84260+30
4ПРЕКРШАЈНО ПРАВОИ63145+15
4КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈАИ63145+15
5КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМО84260+30
5ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТО84260+30
5СФО 2 – ПОСЕБНИ ДИОО84260+30
5УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИИ63145+15
5ЈАВНА БЕЗБЈЕДНОСТИ63145+15
6КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВОО84260+30
6ОСНОВИ ПРИВРЕДНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПРАВАО84260+30
6ТЕРОРИЗАМО84260+30
6ЦИВИЛНА ЗАШТИТАИ63145+15
6МЕЂУНАРОДНО ПОЛИЦИЈСКО БЕЗБЈЕДНОСНА САРАДЊАИ63145+15
7ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВАО84260+30
7ОБАВЈЕШТАЈНО БЕЗБЈЕДНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ И СЛУЖБЕО84260+30
7КРИМИНАЛИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА И ПРЕВЕНЦИЈАО84260+30
7СУДСКА МЕДИЦИНАИ63145+15
7МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈАИ63145+15
8ГЛОБАЛНА БЕЗБЈЕДНОСТО84260+30
8ЗАШТИТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕО84260+30
8МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВОО84260+30
8ИНСТИТУЦИЈЕ И СИСТЕМИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЕУИ63145+15
8КОРПОРАТИВНА БЕЗБЈЕДНОСТИ63145+15
8НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ И БЕЗБЈЕДНОСНИХ АГЕНЦИЈАИ63145+15