• Da li je Fakultet bezbjednosnih nauka državni fakultet?

Jeste, dio je Univerziteta u Banjoj Luci.

  • Kako se zove studijski program po kome ću studirati i koje zvanje se stiče završetkom studija?

Studijski program se zove Bezbjednost i kriminalistika.

Završetkom studija stičete zvanje diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike – 240 ECTS.

  • Želim da upišem FBN i zanima me da li dioptrija igra ulogu?

Dioptrija ne igra ulogu, možete upisati i sa dioptrijom.

  • Koliko kandidata primate ove godine?

Ove godine primamo 100 kandidata. 24 na budžet, 56 na sufinansiranje i 20 vanrednih.

  • Gdje mogu dobiti više informacija o upisu?

Možete u studentskoj službi Fakulteta ili putem sljedećeg linka:

https://fbn.unibl.org/novosti-i-aktuelnosti/upis-na-fakultet-bezbjednosnih-nauka-u-skolskoj-20172018/

  • Da li organizujete pripremnu nastavu?

Da, ove godine pripremna nastava će se održati 7. juna. Više informacija na linku.

https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2019/03/Pripremna-nastava-07.06.2019.pdf

  • Kolika je školarina na vašem Fakultetu?

Budžet: 84 KM u dvije rate.

Sufinansiranje: 504 KM u dvije rate.

Vanredno: 1584 KM u dvije rate.

 

Контакт форма

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.