КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ЊИХ

 • Да ли је Факултет безбједносних наука државни факултет?
  Јесте, дио је Универзитета у Бањој Луци.
 • Како се зове студијски програм по коме ћу студирати и које звање се стиче завршетком студија?
  Студијски програм се зове Безбједност и криминалистика.

  Завршетком студија стичете звање дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли диоптрија игра улогу?
  Диоптрија не игра улогу.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли висина игра улогу?
  Висина не игра улогу.
 • Колики је минимални просјек у средњој школи да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек је 2,61.
 • Гдје могу да се запослим завршетком Факултета?
  Министарство унутрашњих послова Српске, Министарство одбране, СИПА, Гранична служба, приватни сектор, просвета, итд.
 • Колико кандидата примате ове године?
  Ове године примамо 100 кандидата. 24 на буџет, 56 на суфинансирање и 20 ванредних.
 • Да ли организујете припремну наставу?
  Да, ове године припремна настава ће се одржати у јуну 2020. године. Подробније информације биће доступне на вријеме.
  Информације са припремне наставе 07.06.2019. године погледајте на линку: https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2019/03/Pripremna-nastava-07.06.2019.pdf
 • Колика је школарина на вашем Факултету?
  Буџет: 84 КМ у двије рате.

  Суфинансирање: 524 КМ у двије рате.
  Ванредно: 1584 КМ у двије рате.

Конкурс за упис у академску 2020/21. годину биће објављен у јуну 2020. године.

Кандидати ће документа за упис на Факултет безбједносних наука моћи предати у студентској служби Факултета у роковима дефинисаним конкурсом

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал),
 • Диплому (оригинал),
 • Родни лист (оригинал),
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал),
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату),
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет (Образац пријаве),
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога,
 • Увјерење да се не води кривични поступак.

Структура пријемног испита:

 1. Тест из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова).
 2. Тест из историје (максимално 10 бодова).
 3. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Критеријуми.
 4. Писменои рада на задану тему (максимално 5 бодова).
 5. Диктат (максимално 5 бодова).

Нити један од тестова није елиминаторног карактера, а максималан број бодова који кандидат може да оствари на пријемном испиту је 100 (сто) и то: 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу пријемног испита.
Под општим успјехом у средњој школи подразумјева се просјек свих оцјена помножен са бројем 10 (десет). Општи успјех у средњој школи рачуна се заокруживањем на двије децимале.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о упису студената на Факултет безбједносних наука можете погледати овдје:
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2017.

Кандидати на провјеру моторичких способности треба да дођу у спортској опреми (шорц или тренерка, мајица, патике).

Право уписа на студије Факултета безбједносних наука стиче кандидат који је на коначној ранг – листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Све додатне информације се могу добити у студентској служби Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, као и путем телефона; 051/333-648, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

Уколико имате било каквих питања, контактирајте нас на телефон 051/333-648, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unibl.org