1. УПИС – први циклус студија. Студијски програм Безбједност и криминалистика.

КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ЊИХ

 • Да ли је Факултет безбједносних наука државни факултет?
  Јесте, дио је Универзитета у Бањој Луци.
 • Како се зове студијски програм по коме ћу студирати и које звање се стиче завршетком студија?
  Студијски програм се зове Безбједност и криминалистика.

  Завршетком студија стичете звање дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли диоптрија игра улогу?
  Диоптрија не игра улогу.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли висина игра улогу?
  Висина не игра улогу.
 • Колики је минимални просјек у средњој школи да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек је 2,61.
 • Гдје могу да се запослим завршетком Факултета?
  Министарство унутрашњих послова Српске, Министарство одбране, СИПА, Гранична служба, приватни сектор, просвета, итд.
 • Колико кандидата примате ове године?
  Ове године примамо 100 кандидата. 24 на буџет, 56 на суфинансирање и 20 ванредних.
 • Да ли организујете припремну наставу?
  Да, ове године припремна настава ће се одржати у јуну 2020. године. Подробније информације биће доступне на вријеме.
  Информације са припремне наставе 07.06.2019. године погледајте на линку: https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2019/03/Pripremna-nastava-07.06.2019.pdf
 • Колика је школарина на вашем Факултету?
  Буџет: 84 КМ у двије рате.

  Суфинансирање: 524 КМ у двије рате.
  Ванредно: 1584 КМ у двије рате.
 • Шта ако сам средњу школу завршио изван БиХ?
  Лица која су средње образовање стекла у иностранству (изузев Републике Србије) треба претходно да изврше нострификацију дипломе у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Поступку нострификације из става 3. не подлијежу свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (“Службени гласник Републике Српске“, број 79/05).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org 

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Основни услов за пријаву на конкурс је завршено четворогодишње средње образовање у Републици Српској/Босни и Херцеговини (или еквивалентно образовање у иностранству) и просјек оцјена већи од 2.60.

Конкурс за упис у академску 2020/21. годину у првом и другом року је завршен. Студентима који нису остварити право на упис, желимо више среће у академској 2021/22. Конкурс ће бити објављен у јуну 2021. године на интернет и Facebook страници Факултета и Универзитета.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Попуњен образац за пријаву на конкурс (Преузмите образац пријаве). Образац се може преузети и у студентској служби Факултета.
 2. Диплома и Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал).
 3. Родни лист (оригинал или овјерена копија).
 4. Увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци (оригинал или овјерена копија).
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита – 70 КМ. нструкција за уплату).
 6. Доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).
 7. Љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Увјерење се може извадити сваки радни дан у амбулантама Медицинског специјалистичког центра у Кампусу Универзитета, павиљон IV у сутерену у времену од 08-20 h. Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Цијена 25 КМ. (Инструкција за уплату).

*За све Факултете Универзитета у Бањој Луци обавезно је вађење љекарског увјерења у поменутом Центру (ова обавеза је дефинисана текстом Конкурса).

*Структура пријемног испита:

 1. Тест из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова) – Питања за тест.
 2. Тест из историје (максимално 10 бодова) – Питања за тест. 
 3. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Опис тестова и Критеријуми.
 4. Писмени рад на задану тему (максимално 5 бодова).
 5. Диктат (максимално 5 бодова).

Тестови нису елиминаторног карактера.
Максималан број бодова који кандидат може да оствари на пријемном испиту је 100 (сто): 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу пријемног испита.

*КЛИКНИ ДА ПРЕУЗМЕШ АПЛИКАЦИЈУ И  МАТЕРИЈАЛЕ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ!

*КЛИКНИ ДА ПРОЧИТАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ УПИСА!

Уколико имате било каквих питања, контактирајте нас на телефон 051/333-648, или путем е-поште studentska.sluzba@fbn.unibl.org

2. УПИС – други циклус студија. Студијски програм Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа.

КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ НА ЊИХ

 • Који су општи услови за упис?
  Завршен основни студиј (240 ECTS или четири године основног студија) и држављанство БиХ или Републике Србије.
 • Шта се полаже за пријемни испит и како се вреднује успјех каднидата?
  Пријемни испит се ради писмено (3 питања из 3 области из Брошуре). Питања могу бити дата као општа типа „Поплава“ или као свако поднаслов из садржаја Бошуре.
  У вредновање улази успјех на студијама првог циклуса (40%) и успјех на пријемном испиту (60%).
 • Да ли могу пасти на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом у средњој школи те на основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Колико пута седмично се одржавају предавања и у којим терминима?
  Предавања су петком од 16.00 сати, суботом од 9.00 сати и понедјеељком од 16.00 сати.
 • Које звање се стиче завршетком студија?
  Мастер безбједноснти и заштите– 300 ECTS..
 • Колики је минимални просјек да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек није дефинисан.
 • Колико кандидата примате ове године и колика је школарина?
  Ове године примамо 25 кандидата; 5 на буџет (84 КМ у двије ате), 10 суфинансирање (964 КМ у двије рате) и 5 ванредних (1584 КМ).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА:

Примамо 25 кандидата, 15 редовних (5 буџет и 10 суфинансирање) и 10 ванредних.

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус  академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова или завршили еквивалентне четворогодишње основне студије.

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 10.06.2020. године до 03.11.2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
Информације о пријемном испиту, рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 25.10.2019. године на интернет страници Факултета.
Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 06.11.2020. године

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 1. Попуњен образац за пријаву на конкурс. (Преузмите образац пријаве). Образац се може преузети и у студентској служби Факултета.
 2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија).
 3. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија).
 4. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију.
 5. Извод оцјена са просјеком или овјерена копија додатка дипломи.
 6. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 7. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности, 70 KM. (Инструкција за уплату).

*КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА!

*КЛИКНИ ДА ПРОЧИТАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ УПИСА ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА!

Уколико имате било каквих питања, контактирајте нас на телефон 051/333-648, или путем е-поште studentska.sluzba@fbn.unibl.org