ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ

Упис студената је завршен за академску 2019/20. годину.

Конкурс за упис у академску 2020/21. годину биће објављен у јуну 2020. године.

Кандидати ће документа за упис на Факултет безбједносних наука моћи предати у студентској служби Факултета у роковима дефинисаним конкурсом

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал),
 • Диплому (оригинал),
 • Родни лист (оригинал),
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал),
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату),
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет,
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога,
 • Увјерење да се не води кривични поступак.

Структура пријемног испита:

 1. Тест општег знања (максимално 20 бодова) – Брошура са питањима и одговорима за тест општег знања.
 2. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Критеријуми.
 3. Писмени рад на задану тему (максимално 5 бодова).
 4. Интервју са кандидатом (максимално 5 бодова).

Кандидати на провјеру моторичких способности треба да дођу у спортској опреми (шорц или тренерка, мајица, патике).

Кандидати на тест општег знања и писмени рад (есеј) треба да понесу хемијску оловку.

Право уписа на студије Факултета безбједносних наука стиче кандидат који је на коначној ранг – листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Све додатне информације се могу добити у студентској служби Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, као и путем телефона; 051/333-648, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Уколико имате било каквих питања, контактирајте нас на телефон 051/333-648, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unibl.org