Fakultet bezbjednosnih nauka je 18. organizaciona jedinica Univerziteta u Banjaluci. Nastao je transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova koja je djelovala u okviru MUP-a Republike Srpske u organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjaluci.

Na Fakultetu će svoje studije moći da nastave dosadašnji studenti Visoke škole unutrašnjih poslova, po starom ili novom studijskom programu.

U skladu sa Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, nastava na Fakultetu se izvodi na studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika (240 ECTS), a izlazni profil koji se stiče završetkom studija je – diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike.

 

Klikni da pročitate pozdravnu riječ dekana…