ПРВИ ЦИКЛУС

 1. УПИС – први циклус студија. Студијски програм Безбједност и криминалистика.

КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

 • Да ли могу „пасти“ на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом у средњој школи. На основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Да ли је Факултет безбједносних наука државни факултет?
  Јесте, дио је Универзитета у Бањој Луци.
 • Да ли организујете припремну наставу?
  Све материјале за припремну наставу прузмите онлајн ОВДЈЕ.

 • Како се зове студијски програм по коме ћу студирати и које звање се стиче завршетком студија?
  Студијски програм се зове Безбједност и криминалистика.

  Завршетком студија стичете звање дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли диоптрија игра улогу?
  Диоптрија не игра улогу.
 • Желим да упишем ФБН и занима ме да ли висина игра улогу?
  Висина не игра улогу.
 • Колики је минимални просјек у средњој школи да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек НИЈЕ ДЕФИНИСАН.
 • Гдје могу да се запослим завршетком Факултета?
  Министарство унутрашњих послова Српске, Министарство одбране, СИПА, Гранична служба, приватни сектор, просвета, итд.
 • Колико кандидата примате ове године?
  Ове године примамо 120 редовних (70 буџет и 50 самофинансирање) и 10 ванредних студената.
 • Колика је школарина на вашем Факултету?
  Буџет: 84 КМ у двије рате.

  Сaмoфинансирање: 1584 КМ у двије рате.
  Ванредно: 1584 КМ у двије рате.
 • Шта ако сам средњу школу завршио изван БиХ?
  Лица која су средње образовање стекла у иностранству (изузев Републике Србије) треба претходно да изврше нострификацију дипломе у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Поступку нострификације из става 3. не подлијежу свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (“Службени гласник Републике Српске“, број 79/05).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Можете у студентској служби Факултета или на

  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

Конкурс за упис у академску 2023/24. годину ће бити објављен у јуну 2023. године на интернет и Facebook страници Факултета и Универзитета.

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал),
 • Диплому (оригинал),
 • Родни лист (оригинал или овјерена копија),
 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија),
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату),
 • Попуњен образац пријаве за упис на Факултет (Образац пријаве),
 • Љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Увјерење се може извадити сваки радни дан у амбулантама Медицинског специјалистичког центра у Кампусу Универзитета, павиљон IV у сутерену у времену од 08-20 h. Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Цијена 25 КМ. (Инструкција за уплату).
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).

Структура пријемног испита:

 1. Тест из српског језика и књижевности (кандидат може да оствари максимално 10 бодова) – Питања за тест.
 2. Тест из историје (максимално 10 бодова) – Питања за тест.
 3. Тест моторичких способности (максимално 20 бодова) – Опис тестова и Критеријуми.
 4. Писменог рада на задану тему (максимално 5 бодова).
 5. Диктат (максимално 5 бодова).

Нити један од тестова није елиминаторног карактера, а максималан број бодова који кандидат може да оствари на пријемном испиту је 100 (сто) и то: 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу пријемног испита.
Под општим успјехом у средњој школи подразумјева се просјек свих оцјена помножен са бројем 10 (десет). Општи успјех у средњој школи рачуна се заокруживањем на двије децимале.

Правилник о упису студената на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (пречишћен текст) можете погледати овдје:
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2017.

Кандидати на провјеру моторичких способности треба да дођу у спортској опреми (шорц или тренерка, мајица, патике).

Право уписа на студије Факултета безбједносних наука стиче кандидат који је на коначној ранг – листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Припремна настава за упис у академску 2023/24.

Кандидати заинтересовани за припремну наставу за упис на Факултет безбједносних наука могу преузети нашу апликацију за пријемни испит, погледати видео за вјежбе моторике, преузети информације и најчешћа питања у вези уписа:

 1. ФБН апликација за припрему пријемног испита.
  На једноставан и забаван начин припремите се за пријемни испит.

  Погледајте КРАТКИ ВИДЕО СА УПУТСТВОМ и преузмите апликацију са  ЛИНКА.
 2. Тест моторике:
  Демонттрацију Теста моторичких способности погледајте  ОВДЈЕ.


Све додатне информације се могу добити у студентској служби Факултета безбједносних наука, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, на телефон; 051/333-648, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

ДРУГИ ЦИКЛУС

2. УПИС – други циклус студија. Студијски програм Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа.

КЛИКНИ ДА ПОГЛЕДАШ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

 • Који су општи услови за упис?
  Завршен основни студиј (240 ECTS или четири године основног студија) и држављанство БиХ или Републике Србије.
 • Шта се полаже за пријемни испит и како се вреднује успјех каднидата?
  Пријемни испит се ради писмено (3 питања из 3 области из Брошуре). Питања могу бити дата као општа типа „Поплава“ или као сваки поднаслов из садржаја Брошуре.

  У вредновање улази успјех на студијама првог циклуса (40%) и успјех на пријемном испиту (60%).
 • Да ли могу „пасти“ на пријемном испиту?
  Не, није дефинисан минималан број бодова за полагање пријемног испита. Дакле, пријемни испит није елиминаторан.
  Бодови освојени на пријемном испиту се сабирају са успјехом на Факултету. На основу укупно освојених бодова бићете рангирани на ранг листи.
 • Колико пута седмично се одржавају предавања и у којим терминима?
  Предавања су петком од 16.00 сати, суботом од 9.00 сати и понедјеељком од 16.00 сати.
 • Које звање се стиче завршетком студија?
  Мастер заштите и спасавања– 300 ECTS.
 • Колики је минимални просјек да бих могао аплицирати за упис?
  Минимални просјек није дефинисан.
 • Колико кандидата примате ове године и колика је школарина?
  Ове године примамо 20 кандидата; 8 на буџет (84 КМ у двије рате), 7 самофинансирање (1584 КМ у двије рате) и 5 ванредних (1584 КМ).
 • Гдје могу добити више информација о упису?
  Можете у студентској служби Факултета или путем сљедећег линка:

  Тел:  051/333-648.
  Имејл: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

Пријем докумената вршиће се до 14. октобра 2022. године.

Брошуру за пријемни испит можете погледати ОВДЈЕ.

Наставни план погледајте ОВДЈЕ.

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус  академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова.

Приликом пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан приложити сљедеће документе, и то:

 1. Попуњен образац за пријаву на конкурс (Преузмите образац пријаве);
 2. Извод из матичне књиге рођених;
 3. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 4. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
 5. Извод оцјена са просјеком или овјерена копија додатка дипломи;
 6. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 7. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности, 70KM. (Преузмите инструкцију за уплату).

Уколико имате било каквих питања, контактирајте нас на телефон 051/333-648, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unibl.org

Уколико имате додатних питања, пошаљите нам Упит и брзо ћемо Вам одговорити.