Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za policijskog službenika u činu “mlađi policajac”

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za policijskog službenika u činu “mlađi policajac”, broj: 08/4-120.1-52/19 od 30.07.2019. godine, koji je objavljen dana 01.08.2019. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” i “Nezavisne novine”. 

Prilog br.2: Javni konkurs