Upis 20 21 676×380 1 (1)

Упис академске 2021/22. године и овјера љетног семестра од 4. до 15. октобра 2021.

У наредну годину студија је могуће пренијети 2 наставна предмета.

Уз уредно попуњен уписни материјал, који се може преузети у студентској служби, потребно је доставити и уплатнице.

Инструкција-СЕМЕСТАР

Инструкција-ШКОЛАРИНА

Годишња школарина за редовне САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ и ванредне студенте износи 1500 КМ.

Инструкција – ОБНОВА ГОДИНЕ ИЛИ ОБНОВА АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА

Упис ће се обављати од 9.00 до 14.00 часова, сваки радни дан.

Студенти који обнављају годину имају право у обнови слушати предмете из више године студија. На примјер, ако је студент који обнавља прву годину, положио испите у првом семестру у висини од 20 ECTS бодова, има право слушати 20 ECTS бодова из трећег семестра (пишу изјаву).

Студенти ће, приликом уписа, писати изјаву за изборне предмете. Крајњи рок за бирање изборних предмета је 15. октобар.

НАПОМЕНА:

Од плаћања обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, ослобођени су:

  1. студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
  2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до навршених 26 година живота,
  3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
  4. студенти са инвалидитетом и
  5. студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота.

Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, 50% плаћају сљедеће категорије студената:

  1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота,
  2. студенти – из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота.