Admin Ajax (1) (1)

Промјена датума испита- Организовани криминалитет

Испит код проф. др Миле Шикмана (Организовани криминалитет), биће одржан 15. 02. 2021. године у 11.00 часова – учионица 125, односно 01. 03. 2021. године у 11.00 часова – КК, умјесто раније датих термина.