Обавјештење за студенте III и IV године

Обавјештавају се студенти III године да ће се настава из наставног предмета ПОЛИЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ умјесто 05.12.2017. године одржати 19.12.2017. године у фонду од шест наставних часова предавања према предвиђеном распореду.

Обавјештавају се студенти III године да ће се настава из изборног наставног предмета  КРИМИНАЛИСТИЧКА ПРЕВЕНЦИЈА И ПРОГНОСТИКА умјесто 12.12.2017. године одржати 26.12.2017. године у фонду од четири наставна часа предавања и четири наставна часа вјежби према предвиђеном распореду.

 

Обавјештавају се студенти IV године, КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР, да ће се настава из наставних предмета КРИМИНАЛИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА и КРИМИНАЛИСТИЧКО ОБАВЈЕШТАЈНЕ АНАЛИЗЕ, умјесто 05.12.2017. године одржати 07.12.2017. године у предвиђеном фонду часова предавања.

Обавјештавају се студенти IV године, КРИМИНАЛИСТИЧКИ СМЈЕР, да ће се настава из изборних наставних предмета МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА НАСИЛНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА и МЕТОДИКА ИСТРАЖИВАЊА ИМОВИНСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА умјесто 12.12.2017. године одржати 08.12.2017. године у предвиђеном фонду часова предавања.

Обавјештавају се студенти IV године, ПОЛИЦИЈСКИ СМЈЕР, да ће се настава из наставног предмета УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ПОЛИЦИЈИ умјесто 05.12.2017. године одржати 09.12.2017. године у предвиђеном фонду часова предавања.