Obavjestenjefbn

Теоретска и практична предавања: Групе за СФО1 и СФО3

Теоретска и практична предавања за наведене наставне предмете ће почети по званичном распореду од 19.02.2024. године.