Fbn Obav 80x380

Групе и распоред наставе по групама за предмете СФО1 и СФО3

Poštovane kolege,

U prilogu cete vidjeti grupe za predmete SFO1 i SFO3. Praktična nastava na pomenutim predmetima počinje u ponedjeljak, 20.02.2023. godine u kabinetu broj 27. na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta po sledećem rasporedu:
SFO1:
1. grupa: ponedjeljak, 13:00 – 14:30
               srijeda, 14:30 – 16:00
2. grupa: ponedjeljak, 14:30 – 16:00
               četvrtak, 13:00 – 14:30
3. grupa: utorak, 12:00 – 13:30
               četvrtak, 14:30 – 16:00
4. grupa, utorak, 13:30 – 15:00
               petak, 12:00 – 13:30
5. grupa: srijeda, 13:00 – 14:30
               petak, 13:30 – 15:00
SFO3:
1. grupa: ponedjeljak, 10:00 – 11:30
               srijeda, 11:30 – 13:00
2. grupa: ponedjeljak, 11:30 – 13:00
               četvrtak, 10:00 – 11:30
3. grupa: srijeda, 10:00 – 11:30
               četvrtak, 11:30 – 13:00,
Studenti koji slušaju nastavu iz predmeta SFO1 nisu dužni prvu sedmicu da na nastavu dolaze u kimonu. Od druge sedmice nastave dužni su da na sebi imaju kimono i bijeli pojas.
Sa poštovanjem,
Lazar Vulin