Konkurs 2020

Конкурс за упис студената у прву годину студија у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установана и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.675-46-2/21 од 09.04.2021. године, расписује се

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама

 1. Пријем докумената (први циклус студија): 21-25.06.2021. године.
  Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:
  2.1 Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал).
  2.2 Диплому (оригинал).
  2.3 Родни лист (оригинал или овјерена копија).
  2.4 Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија).
  2.5 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату).
  2.6 Попуњен образац пријаве за упис на Факултет (Образац пријаве).
  2.7 Љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Увјерење се може извадити сваки радни дан у амбулантама Медицинског специјалистичког центра у Кампусу Универзитета, павиљон IV у сутерену у времену од 08-20 h. Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Цијена 25 КМ. (Инструкција за уплату).
  2.8 Доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).
 2. Пријемни испит (први циклус студија): 28. и 29. јуни 2021. године, од 7.00 часова. Прва група кандидата пријемни испит полаже 28. јуна, а друга група кандидата 29. јуна.
 3. Упис примљених кандидата: 05-09.07.2021. године.

 

Пријаве за други циклус студија трају од 21. јуна до 22. октобра. Датум пријемног испита је 23. октобар. Упис од 27-29. октобра. Детаљније.