Upis2021agendafbn

УПИС 2021 – КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

 1. Објављивање конкурса: 09.06.2021. године на интернет и Фејсбук страници Факултета и у новинама Глас Српске.
 2. Пријем докумената (први циклус студија): 21-25.06.2021. године.
  Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе:
  2.1 Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал).
  2.2 Диплому (оригинал).
  2.3 Родни лист (оригинал или овјерена копија).
  2.4 Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија).
  2.5 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату).
  2.6 Попуњен образац пријаве за упис на Факултет.
  2.7 Љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Увјерење се може извадити сваки радни дан у амбулантама Медицинског специјалистичког центра у Кампусу Универзитета, павиљон IV у сутерену у времену од 08-20 h. Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Цијена 25 КМ. (Инструкција за уплату).
  2.8 Доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).
 3. Пријемни испит (први циклус студија): 28. и 29. јуни 2021. године.
 4. Упис примљених кандидата: 05-09.07.2021. године.

 

Пријаве за други циклус студија трају од 21. јуна до 22. октобра. Датум пријемног испита биће накнадно дефинисан.