Upis2021agendafbn

UPIS 2021 – KALENDAR AKTIVNOSTI

Objavljivanje konkursa: 09.06.2021. godine na internet i Fejsbuk stranici Fakulteta i u novinama Glas Srpske.
Prijem dokumenata (prvi ciklus studija): 21-25.06.2021. godine.
Kandidat prilikom prijave na konkurs prilaže sljedeće dokumente:
2.1 Svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original).
2.2 Diplomu (original).
2.3 Rodni list (original).
2.4 Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original).
2.5 Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
2.6 Popunjen obrazac prijave za upis na Fakultet.
2.7 Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa, izdato od strane Medicinskog specijalističkog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Uvjerenje se može izvaditi svaki radni dan u ambulantama Medicinskog specijalističkog centra u Kampusu Univerziteta, paviljon IV u suterenu u vremenu od 08-20 h. Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, broj telefona: 051/301-324. Cijena 25 KM. (Instrukcija za uplatu).
2.8 Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dobija se u osnovnom sudu u mjestu prebivališta).
Prijemni ispit (prvi ciklus studija): 28. i 29. juni 2021. godine.
Upis primljenih kandidata: 05-09.07.2021. godine.

Prijave za drugi ciklus studija traju od 21. juna do 22. oktobra. Datum prijemnog ispita biće naknadno definisan.