Konkurs Za Kriminalističko-forenzičku Kliniku

Konkurs za kriminalističko-forenzičku kliniku

  • 20. Februara 2020.

U ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje sa radom Kriminalističko-forenzička klinika Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Kriminalističko-forenzička klinika je vid (dodatnog) obrazovanja studenata našeg Fakulteta iz oblasti krivičnih, kriminalističkih i forenzičkih nauka koja bi se realizovala kroz: teorijsku,…

Прочитај више