Memorijalni Turnir „Studentska Brigada“

Memorijalni turnir „Studentska brigada“

  • 4. Decembra 2020.

Studentska brigada je bila pješadijska jedinica Vojske Republike Srpske u sastavu Prvog krajiškog korpusa. Brigada je formirana u novembru 1994. godine, kada je i poslata u ispomoć na bihaćko ratište. 13 boraca brigade je ugradilo svoje živote u temelje Republike…

Прочитај више