Tambolfbn

Delegacija UNIBL u višednevnoj posjeti Tambovskom državnom univerzitetu imena G.R. Deržavina

Delegacija Univerziteta u Banjoj Luci koji su činili prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj prof. dr Goran Latinović i dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka prof. dr Predrag Ćeranić na poziv Tambovskog državnog univerziteta imena G.R. Deržavina boravila je u višednevnoj posjeti Ruskoj federaciji. Tokom posjete su se upoznali sa načinom rada Univerziteta u Tambovu, a od strane domaćina iskazano je veliko gostoprimstvo.  

Delegacija UNIBL-a prisustvovala je brojnim svečanostima i duhovnoj akademiji, dok su u oficijalnom djelu radne posjete imali sastanke sa:

Irinom Bezukladovom, direktorom Departamna za međunarodne odnose;

Verom Šunjajevom, direktorom Instituta za pravo i nacionalnu bezbjednost;

dekanom Fakulteta za istoriju, svjetsku politiku i sociologiju;

dekanom Filološkog fakulteta, dekanom Fakulteta za sport i fizičku kulturu, kao i

Irenom Jurinom, prorektorom za nauku Tambovskog državnoj univerziteta imena G.R. Deržavina.

Dogovoreno je više oblika saradnje, imeđu ostalog i obostrana predavanja putem zoom platforme, mogućnost objavljivanja radova u ruskim časopisima, razmjeni studenata i osoblja, te obostrana posjete studenata i profesora ova dva Univerziteta.

Domaćini iz Tambova posebnu želju su iskazali za organizaciju zajedničkih sportskih takmičenja u odbojci za žene, malom fudbalu i džudou za muškarce.

Delegaciju UNIBL-a  posjetila je i rekreativnu zonu Galgum – baza odmora, gdje su se upoznali sa sportsko-rekreativnim kapacitetima Tambovskog državnog univerziteta imena G.R. Deržavina.