Mgdoufbn

Radna posjeta Moskvi

U sklopu višednevne posjete univerzitetima u Ruskoj Federaciji delegacija Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu prof. dr Goran Latinović – prorektor za
naučnoistraživački rad i razvoj i prof. dr Predrag Ćeranić – dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka, imala je radne sastanke i na Moskovskom državnom regionalnom univerzitetu – MGOU.

Najviše riječi bilo je o zajedničkom studijskom programu drugog ciklusa „Ekološka bezbjednost,“ a ruska strana je potpisala Ugovor koji precizira početak nastave u akademskoj 2022/23 godini. Planirani studijski program trajaće ukupno 4 semestra od kojih će svi studenti po jedan semestar provesti u Moskvi i jedan u Banjaluci. Preostala dva semestra studenti će pohađati nastavu na svojim matičnim viskoškolskim ustanovama i pisati završni rad.
Slijede aktivnosti na verifikovanju i sprovođenju odredbi Ugovora na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Galerija: