IMG 20201028 130352

Promocija master studijskog programa u PU Prijedor i PU Gradiška

U sklopu promotivnih aktivnosti za upis četvrte generacije master studenata, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka, doc. dr Predrag Ćeranić sastao su se u srijedu 28.10.2020. godine sa načelnikom Policijske uprave Prijedor Sretojom Vujanovićem. Sretoja Vujanović je diplomac Visoke škole unutrašnjih poslova, a u sklopu PU Prijedor zaposleni su i brojni diplomirani studenti Visoke škole i Fakulteta bezbjednoshnih nauka.

Dana 27.10.2020. dekan Fakulteta posjetio je Policijsku upravu Gradiška i sastao se sa načelnikom Bojanom Škorićem, takođe diplomcem Visoke škole unutrašnjih poslova.

Cilj ovih aktivnosti je upoznati zaposlene u Policijskim upravama širom Srpske sa mogućnošću nastavka školovanja na Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Shodno Ugovoru koji imamo sa MUP-om Srpske, u Policijskim upravama Prijedor i Gradiška, na stručnom usavršavanju nalazi se više diplomiranih studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka.

Da podsjetimo, master studije Fakulteta bezbjednosnih nauka Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa mogu upisati svi kandidati koji su završili četvorogodišnje studije prvog ciklusa.

Prijave kandidata traju do 3. novembra, a prijemni ispit je 7. novembra.