DSCN0331

Predstavnici Unije studenata održali prezentaciju kolegama o mjerama društveno odgovornog ponašanja u uslovima pandemije Kovid-19

Predstavnici Unije studenata R. Srpske, u okviru projekta Mentalno i fizički snažno, jednako je važno, održali su danas na Falultetu bezbjednosnih nauka predavanje kolegama prve godine studija.

Nikola Bojić, Milana Balaban i Sandra Đukić održali su prezentaciju na temu značaja preventivnih mjera i mentalnom zdravlju tokom studiranja u uslovima pandemije. 

Cilj predavanja je unapređenje društveno odgovornog ponašanja akademske zajednice u uslovima pandemije virusa Kovid-19.

Po završetku predavanja, za prisutne studente, pripremljen je edukativni materijal, zaštitne maske, olovke i sredstva za dezinfekciju. 

Domaćin kolegama iz Unije studenata bio je zamjenik predsjednika studentske organizacije FBN-a Petar Marić.