Far

“FAIRNETZEN“ stipendije za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN“, dodijeliće za kalendarsku 2020. godinu 50 stipendija po 200 evra (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, osim studentima koji su već bili korisnici stipendije “WELT DER WUNDER“ ili “FAIRNETZEN“. 

Zainteresovani studenti treba da dostave prijavu i propratnu dokumentaciju kojom će dokazati navode iz prijave.

Uz prijavu, koja je na engleskom jeziku i koju možete da preuzmete ovdje, neophodno je dostaviti:
1. kratku biografiju na engleskom jeziku u kojoj je posebno važno detaljno opisati socijalni status studenta;
2. fotografiju;
3. dokaz o navedenom socijalnom statusu (stanju socijalne potrebe) studenta (npr. ček od penzije, ljekarski nalazi o bolesti roditelja ili studenta, dokaz o invalidnosti roditelja ili studenta, potvrda o nezaposlenosti roditelja, dokaz da je student dijete bez jednog ili oba roditelja, potvrda centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći i dr.);
4. dokaz o uspjehu studenta (uvjerenje o prosjeku ocjena u dosadašnjem studiju);
5. instrukciju banke za uplatu stipendije na račun u konvertibilnim markama (broj žiro računa za uplate u domaćoj valuti).

Dokumenti pod tačkama 3, 4. i 5. dostavljaju se samo na srpskom jeziku. 

Konačnu listu korisnika stipendije utvrdiće donatori iz Njemačke nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenih razgovora sa kandidatima. 

Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. 

Prijave i dokumentacija podnose se putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci (sa naznakom – za stipendiju Fondacije “Fairnetzen“), Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 A, Banja Luka ili putem elektronske pošte, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org najkasnije  do 01.10.2019. godine.

/uploads/attachment/vest/9243/large_logo-fairnetzen.jpg