Logo E1560321235351

Konačna rang lista

Konačnu rang listu pogledajte OVDJE.

O eventualnom proširenju liste, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Pravo upisa na vanredni studij ostvarili su kandidati zaključno sa brojem 10. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.

Upis kandidata sa konačne rang liste trajaće od 16-20. septembra 2019. godine, od 9.00-15.00 sati u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebno je dostaviti:

1. Dvije fotografije. 5x6cm.

2. Uplatnice. 

3. Popuniti upisni materijal u st. službi.