On

Obustava nastave od 11. do 30. marta 2020. godine

U skladu sa Naredbom Vlade Republike Srpske o suzbijanju širenja Korona virusa, obustavlja se nastavni proces na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci od 11. do 30. marta 2020. godine.

Službe Fakulteta bezbjednosnih nauka će raditi redovno.

O eventualnim izmjenama blagovremeno ćemo vas obavijestiti.

Informacije o pojavi Korona virusa i mjerama prevencije