20220131 114155

Konferencija projekta „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničkog kriminala u Republici Srpskoj“ 31. januara i 1. februara u Laktašima

Konferencija projekta „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničkog kriminala u Republici Srpskoj“ okupila je danas u Termama Laktaši predstavnike PH International BiH, MUP-a Srpske,  Rupubličkog pedagoškog zavoda Srpske, Fakulteta bezbjednosnih nauka i nastavnike iz nekoliko osnovnih i srednjih škola u Srpskoj.

Osnovni ciljevi projekta su izrada četiri priručnika za prevenciju maloljetničkog kriminaliteta, obuka predavača i realizacija nastave u 27 škola u Srpskoj, smanjenje stope kriminaliteta među mladima i ostvarivanje višeg stepena povjerenja javnosti u institucije vladavine prava.

Program se istovremeno realizuje u Republici Srpskoj i  Brčko Distriktu u periodu od 1. decembra 2020. do 30. novembra 2022.

Projektne aktivnosti uključuju profesionalnu obuku za nastavno osoblje i policiju, pripremu i testiranje nastavnog programa (kurikuluma), izradu programa vannastavnih aktivnosti koje se bave pitanjem društvenih mreža u školama, kao i dodjelu mini grantova školama na osnovu projektnih prijava.