Far

“FAIRNETZEN“ стипендијe за студенте Универзитета у Бањој Луци

Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „FAIRNETZEN“, додијелиће за календарску 2020. годину 50 стипендија по 200 евра (једнократно, противвриједност у КМ) студентима I и II циклуса свих факултета Универзитета у Бањој Луци, осим студентима који су већ били корисници стипендије “WELT DER WUNDER“ или “FAIRNETZEN“. 

Заинтересовани студенти треба да доставе пријаву и пропратну документацију којом ће доказати наводе из пријаве.

Уз пријаву, која је на енглеском језику и коју можете да преузмете овдје, неопходно је доставити: 1. кратку биографију на енглеском језику у којој је посебно важно детаљно описати социјални статус студента; 2. фотографију; 3. доказ о наведеном социјалном статусу (стању социјалне потребе) студента (нпр. чек од пензије, љекарски налази о болести родитеља или студента, доказ о инвалидности родитеља или студента, потврда о незапослености родитеља, доказ да је студент дијете без једног или оба родитеља, потврда центра за социјални рад о кориштењу социјалне помоћи и др.); 4. доказ о успјеху студента (увјерење о просјеку оцјена у досадашњем студију); 5. инструкцију банке за уплату стипендије на рачун у конвертибилним маркама (број жиро рачуна за уплате у домаћој валути).

Документи под тачкама 3, 4. и 5. достављају се само на српском језику. 

Коначну листу корисника стипендије утврдиће донатори из Њемачке након разматрања приспјелих пријава и обављених разговора са кандидатима. 

Предност ће имати успјешнији студенти слабијег социјално-економског статуса. 

Пријаве и документација подносе се путем поште на адресу: Универзитет у Бањој Луци (са назнаком – за стипендију Фондације “Fairnetzen“), Булевар војводе Петра Бојовића 1 А, Бања Лука или путем електронске поште, на адресу: djordje.kenjalo@unibl.org најкасније  до 01.10.2019. године.