IMG 9929

Akademija povodom Dana ruskog jezika

Dana 31.05.2021. godine održana je Svečana akademija povodom Dana ruskog jezika, a u organizaciji Katedre za ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Akademiji su prisustvovali predstavnici Ruske humanitarne misije u Bosni i Hercegovini, predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, rukovodstvo Univerziteta u Banjoj Luci, kao i brojni poštovaci ruskog jezika i kulture.

Među zvanicama su se našli i predstavnici Fakulteta bezbjednosnih nauka, dekan prof. dr Predrag Ćeranić i asistent Milica Sikimić, ma.

Svečanost je bila još jedna u nizu prilika za produbljivanje saradnje ova dva fakulteta i zajedničkog nastupa na razvoju ruskog jezika u Republici Srpskoj i međunarodne saradnje sa visokoškolskim ustanovama iz Ruske Federacije.

Podsjećamo, od akademske 2020/2021 godine studenti bezbjednosti izučavaju ruski jezik koji je nastavnim planom i programom predviđen kao dvosemestralni predmet.