Large Large 3d Logo 01

Poziv studentima za prijavu na program „3D Akademija i moja praksa“

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka, organizuje program „3D Akademija i moja praksa“. 

Program se realizuje uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Šta je program „3D Akademija i moja praksa“?

3D Akademija je skup radionica i predavanja namijenjenih edukaciji u području 3D tehnologija. Program se sastoji iz obuke koja traje dva mjeseca i jednomjesečne prakse u kompaniji „Media Lab“.

Predavanja i vježbe će se održavati u Inovacionom centru Banja Luka, tri puta sedmično, od 17 do 20 časova. Plan je da predavanja i vježbe budu realizovani od 29. novembra do 29. decembra 2021. i od 17. januara do 4. marta 2022. godine.

Polaznici ovog programa će imati i samostalan rad, određenu vrstu zadataka poslije predavanja.

Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara u Inovacionom centru.

Kandidati koji uspješno završe obuku (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezan uslov) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od mjesec dana u kompaniji ,,Media Lab“ i to u periodu od 4. marta do 4. aprila 2022. godine.

Nakon programa učesnici će biti osposobljeni za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3DS Max, te će imati jednomjesečno iskustvo na poziciji 3D modelar na realnim projektima.

Prijave

Program je namijenjen studentima Univerziteta u Banjoj Luci, a prijava treba da sadrži sljedeće:

  • popunjen prijavni obrazac koji je moguće preuzeti ovdje,
  • uvjerenje sa fakulteta o godini studiranja i položenim ispitima koje nije starije od tri mjeseca,
  • CV sa fotografijom detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksi  i radnom iskustvu,
  • motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Navedene dokumente potrebno je poslati u PDF formatu na adresu: trening@icbl.ba

Prijave su otvorene do 19. novembra 2021. godine.

Svi kandidati koji prođu prvi krug će biti pozvani na intervju, kako bi finalizovali proces selekcije učesnika. Intervju će biti održan od 22. do 26. novembra 2021. godine.

Kontakt za sve dodatne informacije: trening@icbl.ba i predrag.govedarica@unibl.org