Sporazum

Potpisan Sporazum o saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom

Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka prof. dr Predrag Ćeranić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske dr Predrag Damjanović potpisali su danas Sporazum o saradnji kojim je predviđena realizacija zajedničkih ciljeva kroz niz aktivnosti.

Dekan Fakulteta istakao je kako je potisivanje Sporazuma logičan slijed međusobne saradnje koja već postoji, a koja je potpisivanjem sporazuma sada i formalizovana i pružiće nove mogućnosti za razvoj Fakulteta.

Fakultet bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci proslavlja četvrtu godinu uspješnog rada i razvoja i tim povodom u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom raspisuje konkurs za najbolji litetarni rad na temu „Bezbjedna Republika Srpska“. Učenici mogu da konkurišu preko svojih srednjih škola, a konkurs je otvoren do 10. februara 2021. godine. Predviđene su i značajne nagrade u iznosu od 500 KM (prva), 300KM (druga) i 200KM (treća).

Dekan Fakulteta je naglasio da je Republički pedagoški zavod prihvatio i incijativu Fakulteta za uvođenje predmeta Bezbjednosna kultura u srednje škole te će nastojati da kod nadležnog Ministarstva izdejstvuje povoljan ishod u tom pogledu. Takođe je rekao da bi našim srednjoškolcima, kroz predmet Bezbjednosna kultura, bila pružena kvalitetna znanja koja bi ih osposobila za dalji život, jer je sadašnjica prepuna bezbjednosnih izazova, rizika i pretnji koje su mnogima nevidljive, naročito u tom uzrastu.