Webp.net Resizeimage (3)

Studentska anketa od 25. januara do 21. februara

Od 25. januara studenti prvog ciklusa mogu ocjeniti nastavnike i saradnike putem sistema e-student.

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja. 

Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa e-student od 25. januara do 21. februara 2021. godine. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce.