Webp.net Resizeimage (3)

Студентска анкета од 25. јануара до 21. фебруара

Oд 25. јануара студенти првог циклуса могу оцјенити наставнике и сараднике путем система е-студент.
Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. 
Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.
Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса е-студент од 25. јануара до 21. фебруара 2021. године. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце.