Prijemni E1602163076268 677×380

Пријем докумената од 20. до 24. јуна 2022. године

  • Пријем докумената обављаће се од 20. до 24. јуна 2022. године, од 9.00 до 14.00 часова, у студентској служби Факултета (канцеларија 33).

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже: свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал), диплому (оригинал), родни лист (оригинал или овјерена копија), увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија), доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (Инструкција за уплату), попуњен образац пријаве за упис на Факултет који (може се преуети и у студентској служби)  – (Образац пријаве), љекарско увјерење са мишљењем психолога, издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. (број телефона: 051/301-Цијена 25 КМ (Инструкција за уплату), доказ да се против кандидата не води кривични поступак (добија се у основном суду у мјесту пребивалишта).

  • Пријемни испит: 27. јуна (I група), 28. јуна (II група), 29. јуна (III група). Групе ће бити објављене на интернет страници Факултета, најкасније у суботу (25. јун) до 12.00 часова.

Материјале за припремну наставу преузмите ОВДЈЕ.

*Напомена: Критетијуме за Тестове моторичких способности преузети са сајта (ЛИНК), а не са апликације.