Logo Proporcija

Одржан тренинг и презентација мастер студијског програма Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа

Дана 18.06.2019. године на Факултету безбједносних наука одржан је тренинг за грађанство и презентација мастер студијског прогрма Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа.

Уесници су имали прилику послушати предавања на теме:

Кризни менаџмент у условима ванредних ситуација, Систем безбједности и заштите у условима природних катасртофа, Превенција и сузбијање криминала у условима природних катастрофа, Пожари као природне непогоде и катастрофе и Презенатација студијског програма, услова и процедуре уписа.

Предавачи су били: доц. др Велибор Лалић, доц. др Предраг Ћеранић, доц. др Миле Шикман, проф. др Драган Млађан, доц. др Дарко Паспаљ и Радослав Иваниш.

Циљ ове пројектне активности у оквиру NatRisk пројекта је подизање свијести грађанства о опасностима од природних катастрофа и презентација студијског програма будућим студентима.