Održan trening i prezentacija master studijskog programa Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa

Dana 18.06.2019. godine na Fakultetu bezbjednosnih nauka održan je trening za građanstvo i prezentacija master studijskog progrma Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa.

Uesnici su imali priliku poslušati predavanja na teme:

Krizni menadžment u uslovima vanrednih situacija, Sistem bezbjednosti i zaštite u uslovima prirodnih katasrtofa, Prevencija i suzbijanje kriminala u uslovima prirodnih katastrofa, Požari kao prirodne nepogode i katastrofe i Prezenatacija studijskog programa, uslova i procedure upisa.

Predavači su bili: doc. dr Velibor Lalić, doc. dr Predrag Ćeranić, doc. dr Mile Šikman, prof. dr Dragan Mlađan, doc. dr Darko Paspalj i Radoslav Ivaniš.

Cilj ove projektne aktivnosti u okviru NatRisk projekta je podizanje svijesti građanstva o opasnostima od prirodnih katastrofa i prezentacija studijskog programa budućim studentima.