Anketa20

Studentska anketa: Zimski semestar 2023/24. godine

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 25. decembra 2023. do 21. januara 2024. godine.

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprijeđenja.

Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.

U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa e-student.

Molimo studente da popune anketu.