Konacna Rang Lista 20 21

Konačna rang lista
Prvi rok – akademska 2020/21

Konačnu rang listu za redovni studij pogledajte OVDJE. Fakultet će tražiti proširenje konačne rang liste za dodatnih 35 mjesta. Kandidati od rednog broja 81. do broja 115. moći će se upisati kao vanredni studenti.

Konačnu rang listu za vanredni studij pogledajte OVDJE.

Pravo upisa na budžet (84KM + 20KM upisni materijal) ostvarili su kandidati zaključno sa rednim brojem 24. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.
Pravo upisa na sufinansiranje (84KM semestar + 20KM upisni materijal) ostvarili su kandidati zaključno sa rednim brojem 80. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE. **Napominjemo da su Instrukcijom Vlade R. Srpske sufinansirajući studenti, koji prvi put upisuju prvu godinu studija, oslobođeni plaćanja školarine za akademsku 20/21.
Pravo upisa na vanredni studij (1500KM školarina + 84KM semestar + 20KM upisni materijal) ostvarili su svi kandidati sa konačne rang liste. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.
Upis kandidata sa konačne rang liste trajaće od 7. do 17. jula 2020. godine, svaki radni dan od 9.00 do 15.00 časova u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebno je dostaviti:

1. Dvije fotografije, 5×6 cm.
2. Uplatnice.
3. Popuniti upisni materijal u studentskoj službi.

Kandidati koji u navedenom roku ne izvrše upis, gube pravo na upis, a njihovo mjesto zauzeće kandidati koji su rangirani ispod  80. mjesta na konačnoj rang listi.

DRUGI UPISNI ROK

Studentima koji nisu ostvariti pravo na upis, želimo više sreće u drugom uspisnom roku.
Konkurs za pet preostalih mjesta na vanrednom studiju će biti raspisan u avgustu 2020. godine na internet i Facebook stranici Fakulteta i Univerziteta.
Prijavljivanje kandidata počinje 31.08.2020. godine, a završava 04.09.2020. godine.
Polaganje prijemnog ispita je 07.09.2020. godine.