Stdom

Obavještenje za brucoše – Smještaj u studentski centar «Nikola Tesla»

Pravo konkurisanja za smještaj u studentskom domu imaju svi redovni studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka.

Konkurs za smještaj studenata raspisuje i sprovodi JU STUDENTSKI CENTAR «NIKOLA TESLA», a obično bude objavljen početkom septembra mjeseca.

Više informacija o uslovima smještaja i neophodnoj dokumentaciji možete pronaći na zvaničnoj internet stranici: http://scnikolatesla.com/